Nya bryggor – att kasta pengar i sjön

Stugägare i Sandvik ,
Foto:Anders Johansson

Bryggor och toaletter för miljoner i Vita Sand - men inga pengar till toaletter i Sandvik. Ibland blir man förundrad över hur våra skattepengar hanteras av Kalmar Kommun.

Under en tid av två-tre år har Kalmar kommun renoverat två badbryggor i Vita Sand till en kostnad av uppemot två miljoner kronor. Till ingen nytta. Vattendjupet i hela området är för lågt för att motivera att bryggor överhuvudtaget finns, det kommunen borde lagt dessa pengar på är rivning i stället för renovering av bryggorna - snacka om att kasta pengar i sjön.

Nu har nya planer tagits fram för att förlänga en av bryggorna cirka 150-200 meter till en kostnad av 5,6 - 6 miljoner kronor för att kanske nå dykbart djup från bryggan. Därtill kommer kostnad för tillsyn och underhåll för lång tid framöver. Dessutom är alla dessa planerade investeringar ej på kommunägd mark utan på privatägd.

En annan relevant fråga - hur kommer denna brygga att påverka vattenmiljön vid badstränderna? Det är viktigt att rörelsen i vattnet inte påverkas då stillastående vatten är lika med försämrat badvatten.

Ett tips till Kalmar kommun, lägg dess pengar i spargrisen i stället, till förmån för simhall där dyk kan ske året om. I Vita Sand blir dessa eventuella dyk dyra, vid ett utnyttjande i bästa fall kanske 30–40 dagar om året.

Till stor glädje för alla badgäster är också en ny toalettbyggnad planerad – efterlängtad då den gamla är i mycket dåligt skick.

Sandvik är nästa område söder om Kalmar för rekreation och bad. Här är många badgäster om sommaren, skolorna i området utnyttjar stranden vår och sensommar som härligt utflyktsmål, stora skaror av folk som vandrar Möreleden, olika motionslopp som har Sandvik som rastplats och så vidare.

Vi har framfört önskemål om en ny toalettbyggnad vid vår badstrand, många gånger under många år. Vi har påpekat de undermåliga toaletterna/utedassen, som ingen gjort något åt i stort sett sedan de byggdes, i slutet 1950- eller början 1960-talet. Denna byggnad är ingen trevlig upplevelse.

Vi har alltid fått till svar av Kalmar kommun att inga pengar finns tillgängliga för detta ändamål.

Vi stugägare i Sandvik, vill gärna ha information om var pengar till Vita Sands bryggor och toaletter hittats