Mobbning på arbetsplatser

Pia Antoni Noreby ,
Foto:Anders Wiklund/TT

Hatten av för Sören Anderzén och föreningen Bakom leendet för sitt arbete att uppmärksamma och verka för att få stopp på mobbing på våra arbetsplatser.

I Barometern, den 13:e september, berättar Sören Anderzén om egna och andras erfarenheter av mobbning på jobbet. Det är viktigt och modigt. Bra också av Barometern att satsa på en artikelserie i detta komplexa och många gånger infekterade ämne.

Det är dock dessvärre ingen nyhet att människor blir mobbade och utfrysta på jobbet och till slut blir sjuka av - just det - jobbet.

Ändå är detta en problematik som arbetsgivare, år 2016, fortfarande sopar under mattan. Varför? Ja, svaren är naturligtvis flera, men rädsla och okunskap är två starka incitament för handlingsförlamning. Man vet inte vad och hur man ska göra. Och av rädsla för att göra fel gör man ingenting alls.

Det är en skarp formulering och gäller naturligtvis inte alla arbetsgivare, men eftersom det här är vad jag möter i mitt jobb så vet jag något om hur det kan se ut. Chefer och medarbetare som vet att något är fel, men känner vanmakt. Man vill väl, men saknar rätt verktyg för att hantera situationen.

I tidningen Chef:s undersökning för några år sedan sa var fjärde chef, 25 procent, att man övervägde att säga upp sig för att man saknade rätt verktyg för att hantera trakasserier och konflikter i organisationen.

Handlingsplaner och policyer är bra, men det är inte de som löser upp knutarna och hanterar de redan uppkomna signalerna på utfrysning eller en eskalerande konflikt. Det är verkstad som behövs. Vackra ord i ett dokument räcker inte.

Jag tvivlar på att något mobbningsoffer, eller på annat sätt utsatt, finner konkret hjälp av att studera företagets policydokument om negativ särbehandling och mobbning. Det den personen behöver är konkret handling, redan på ett tidigt stadium. Att arbetsgivaren intervenerar - ingriper och visar ledarskap.

En tydlig struktur för vad som händer och hur man praktiskt gör vid konflikt- och mobbningssituationer skapar såväl trygghet som förtroende för att arbetsgivaren kommer att agera. Transparens och förutsägbarhet ger garantier för lika behandling inom organisationen. Det den utsatta saknar mest av allt är nämligen tillit.

Så vad göra rent konkret? Vad finns efter de såväl vällovliga som väl formulerade dokumenten och värdegrunderna?

Själv är jag verksam inom konflikthanteringens vida område, med medling som ett av de skarpare verktygen. En respektfull och bärkraftig konflikthanteringsmetod som sätter inblandade parter i fokus, möjliggör förbättrad kommunikation och bibehållna relationer.

Det är fullt möjligt att förebygga det faktum att människor skickas hem i sjukskrivning, liksom att ge förutsättningar för de som redan är där att kunna komma tillbaka.

Enkelt fixat? Nej, men det går. Och i ju tidigare skede, desto bättre. Inte med policydokument, utan med uppkavlade ärmar och – återigen – verkstad.

Oavsett modell och struktur för jobbet i verkstaden är det viktigare att göra någonting än ingenting alls. Nu.

Boka in seminariet Bakom leendet i oktober och låt det bli ett avstamp för friskare arbetsplatser i Kalmar län. Tillsammans kan vi göra skillnad. Jag vill vara med.