Mediehuset är stadsfientligt

Reagera Artikeln publicerades

Kalmar stads image som kulturstad bygger till stor del på den välbevarade barockstaden anlagd under 1600-talet.

Den ståtliga Tessindomen dominerar siluetten. I söder och väster finns välbevarade rester av fästningsverket. Kvarnholmen som helhet utgör en av stadens omistliga kvaliteter vid sidan av slottet, delar av den medeltida stadsmur som omgav Gamla staden, resterna av den medeltida stadskyrkan och den gamla stadens pittoreska gatunät.

Det planerade bygget av Gota Media:s kontorshus är klåfingrigt! Staden kunde däremot för länge sedan ha ersatt den parkerering som finns inom det aktuella området med parkarrangemang lämpat för platsen. Helt obegripligt att detta inte har skett. Mediehuset är ett kontorshus och ingen offentlig byggnad. Bygget är stadsfientligt. En fix idé om att blanda gammalt, nytt och nött. Trappningen mot väster (vattnet) ger ett pompöst intryck - inget att vara glad för som rullstolsbunden. Eller av miljövänner som inkluderar stadsmiljö och stadsbyggande i begreppet miljö och inte enbart luddvårlök. Motförslaget ritat av ett engelskt arkitektkontor är renhårigare men platsen lika fel. Om något ska byggas i denna miljö så måste det vara en heloffentlig byggnad som tar stor hänsyn till de antikvariska förutsättningarna. För Gota Media finns säkerligen flera andra lägen inom stadens centrala delar att välja mellan. Att privatisera Gustavus Primus vore lika omdömeslöst som att acceptera ett kontorshus mitt inne i Lundagård i min nuvarande hemstad Lund.

Göran Johansson, arkitekt SAR/MSA