Låt förarlösa bilar införas på rätt sätt

Reagera ,
Tillåt autonom körning först i miljöer med mindre komplicerade trafiksituationer som motor­vägar, skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas.
Foto:Foto: Björn Larsson Rosvall / TT
Tillåt autonom körning först i miljöer med mindre komplicerade trafiksituationer som motor­vägar, skriver Anders Ydstedt och Wilhelm Douglas.

Det pågår en revolution inom bilbranschen. Nya bränslen och effektivare motorer gör att utsläppen minskar. Utvecklingen mot självkörande (autonoma) bilar där tekniken tar över uppgiften att framföra fordonet går också snabbt.

Nya aktörer som Google börjar nu intressera sig för bilar, samtidigt som etablerade tillverkare utvecklar program för autonom körning.

Detta visar vilken fantastisk maskin bilen är som behövs både nu och i framtiden. Utvecklingen reser dock nya frågor som alla inblandade parter måste ta ansvar för att besvara. Riskerna är stora om inte övergången till ny teknik sköts på rätt sätt.

Nyligen meddelade regeringen­ att man tillsätter en utredning som ska vara klar 2016 kring frågan om autonoma fordon. Mot bakgrund av detta vill Kungliga Automobil Klubben, KAK, uppmana infrastrukturminister Anna Johans­son att skicka med följande frågeställningar till utredaren.

1Uppdatera utbildningen. Behovet av ny körkortsutbildning och möjligheten att införa olika utbildningar för olika typer­ av fordon, beroende på graden av automatisering, måste undersökas. Tillägg måste göras i det europeiska körkortsdirektivet så att även automatiserade funktioner omfattas av lagstiftningen.

2Anpassa infrastrukturen. Tillåt autonom körning först i miljöer med mindre komplicerade trafiksituationer som motorvägar. Troligen kommer också vägar som kan kommunicera med bilarna att bli en vanlig företeelse. ”Språket ” från dessa typer­ av smarta vägar måste standardiseras för att göra internationell vägtrafik möjlig.

3Klargör rättsläget. Nationella­ rättsliga ramar och internationella konventioner måste anpassas. Frågan om ansvar måste klargöras. Om en olycka skulle hända när en bil körs autonomt måste­ det vara tydligt vem som bär ansvaret, föraren, bilproducenten eller kanske väghållaren.

4Håll föraren aktiv. Det finns en risk att människan bara blir en passiv övervakare av maskiner som utför hela arbetet. Detta måste undvikas. Forskning kring människa-maskin-interaktion (HMI) måste intensifieras och fokusera på hur teknik och människa kan arbeta tillsammans.

Utvecklingen av autonoma bilar är i grunden något positivt som kan bidra till att minska trängseln i städerna och minimera olycksrisken. Sverige har goda förutsättningar att bli en av flera ledande nationer i arbetet med introduktionen av autonoma fordon.

Detta kräver dock att tekniken gradvis införs och på rätt sätt. Annars riskerar utvecklingen att bli en mardröm snarare än en framtidsdröm.