Lärarna utan lyft måste kompenseras

Reagera ,
Kommunen måste själv öppna plånboken och betala lärare för att skapa rättvisa i skolan, menar insändarskribenterna.
Foto:Fredrik Sandberg/TT
Kommunen måste själv öppna plånboken och betala lärare för att skapa rättvisa i skolan, menar insändarskribenterna.

Lärare som hamnar utanför lönelyftet kommer innebära problem för skolan och eleverna.

2013 tog regeringen ­beslut på att tillföra ­medel till landets kommuner för att inrätta ­karriärtjänster bland ­lärarna så kallade förstelärartjänster. Vissa ­kriterier ställdes för ­detta, bland annat ska en lärare med karriärtjänst huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör undervisningen till. Även introduktion av nyanställda ­lärare, coacha andra ­lärare, initiera och leda projekt i syfte att för­bättra undervisningen med mera ska ingå i ­arbetsuppgiften.

I övrigt är det upp till ­huvudmannen att formulera tjänstens innehåll.

Ett lönepåslag på 5 000 kronor per månad till­fördes varje förstelärare. Redan här var det många lärare som tyckte att ­utnämningen av förste­lärare skedde på godtyckliga grunder.

Nästa satsning på pedagogerna från staten kom i samband med att ett ­särskilt lönelyft infördes. Totalt kommer tre ­miljarder kronor att till­föras detta lönelyft ­årligen. Även här sattes ett antal kriterier upp för vilka lärare som får ta del i detta lönelyft. Läraren måste vara legitimerad, redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning, visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas ­studieresultat med mera. I övrigt är det huvud­mannen (kommunen) som formulerar tjänsternas innehåll.

Bildningsförvaltningen i Oskarshamns kommun har bestämt att varje ­lärare som får ta del i ­lönelyftet får ett påslag på 2 800 kronor per månad.

Till saken hör att förste­lärararna som redan fått ett lönelyft är direktkvalificerade till detta lönelyft och närmare en tredjedel av kommunens pedagoger får del av lönelyftet medan två tredjedelar hamnar utanför.

Även här anser många lärare att tilldelningen skett på godtyckliga ­grunder.

Det här har skapat stor ­irritation och frustration bland kommunens lärare. Missnöjet med lärarlönelyftet är så starkt att lärare vägrar samarbeta, blir ­sjuka, säger upp sig eller till och med lämnar yrket. Det finns redan exempel på detta.

Sverigedemokraterna i Oskarshamn anser nu att kommunen måste se det allvarliga i detta och att ingången bör vara att s­jälva gå in och kompensera de lärare som hamnar utanför detta lönelyft med samma summa, alltså 2 800 kronor per ­månad. I annat fall kan kommunen hamna i en mycket brydsam situation med lärarflykt, sjukskrivningar med mera som självklart kommer att drabba skolornas ­elever mycket hårt.

Jan Johansson Sverigedemokraterna

ledamot Bildningsnämnden

Mikael Erlandsson Sverigedemokraterna

ordförande kommunföreningen