Krafttag måste till i landstinget

Reagera Artikeln publicerades

Miljöpartiet vill ta ett bestämt grepp om jämställdhetsfrågorna. Vi vill införa jämställdhetsintegration på alla nivåer i landstinget i Kalmar läns organisation.

Landstingetär en av länets största arbetsgivare med drygt 6 000 anställda. Vi ser att det är dags att ta ett mer bestämt grepp om jämställdhetsfrågorna tvärs över hela verksamheten. Landstinget har ett stort ansvar att leda utvecklingen i hela Kalmar län när det gäller jämställdhet. Detta som arbetsgivare men främst kanske utifrån ansvaret för patientsäkerhet. Det behövs inte fler analyser och utvärderingar, vi vet tillräckligt. Nu är det handling som gäller.
Vi lever i ett samhälle som trots det senaste seklets framsteg fortfarande bygger på strukturer som gynnar män. Det är ingen ny kunskap och det borde 2014 vara tämligen okontroversiellt att säga. Nu är det där­emot hög tid att också låta den insikten genomsyra all verksamhet och alla politiska beslut.
Det gäller både utifrån perspektiven hos de människor som kommer i kontakt med landstinget i Kalmar läns olika verksam­heter och de människor som är anställda i verksamheterna.
Vi vill införa jämställdhetsintegration på alla nivåer i landstingets organisation. Jämställdhetsintegration innebär att jämställdhetsperspektivet blir en integrerad del av alla beslut som tas, snarare än enskilda projekt.
Vi villatt varje större strategiskt beslut som tas i landstingsstyrelsen ska föregås av en konsekvensanalys ur jämställdhets­synpunkt, samt att alla beslutsnivåer har tydliga och konkreta jämställdhetsmål.
Vi vill också att dessa mål redovisas årligen i ett jämställdhetsbokslut, samt att det finns tydliga ekonomiska incitament för verksamheterna att uppnå målen, både i form av tillförda och avförda resurser.
Landstingets verksamheter är till för alla Kalmar läns invånare. Det är dags för krafttag i arbetet för att säkerställa att alla verkligen får tillgång till resurserna på ett jämställt sätt. Bara då kan vi bygga ett hållbart samhälle och ett hållbart landsting med alla människors lika värde och rättig­heter i fokus.
Jessica Rydell, MP