Kärnkraften är smutsig och ohållbar

JESSICA RYDELL (MP) ,
Foto:

I sin insändare i Barometern den 5 maj hävdar Urban Norell att vindkraften inte gör någon miljönytta och det är det sämsta sättet att producera el på, samtidigt som han i sammanhanget sjunger kärnkraftens lov.

Artikeln publicerades 22 maj 2015.

Jag har redan i mitt tidigare inlägg på denna sida redovisat att det egna vindkraftverk som Landstinget i Kalmar län nu har köpt är en god affär, som sparar både miljö och pengar. Och i samma andetag tar vi ett samhällsansvar för en grön och hållbar omställning till förnyelsebar energi.

Landstinget ska vara fossilbränslefritt 2020, och redan idag består vårt inköp av el till 100 procent av grön, förnyelsebar energi i huvudsak av vind- och vattenkraft. Ingen kärnkraftsel, alltså.

För kärnkraften är inte grön, den är inte förnyelsebar, den tillhör inte ett hållbart samhälle. Förutom att den svenska pensioneringsmässiga kärnkraftsindustrin brottas med stora tekniska bekymmer det är sällan som samtliga kärnkraftverk är igång samtidigt är kärnkraften en mycket miljöovänlig energikälla.

Det tar 100 000 år för det högaktiva avfallet att klinga av sin livsfarliga strålning. 100 000 år, det är många långa år och tio gånger så lång tid sedan de första människorna kom invandrande till vår del av världen när den senaste inlandsisen drog sig norrut. Vi kan inte ens spekulera hur det ser ut om 4 000 generationer. Jag tycker att det är ytterst oansvarigt att lämna ett mycket giftigt avfall till dem.

Sedan kommer vi till brytningen av bränslet, uranet. Den är riskfylld och hälsovådlig, skapar stora, oläkbara sår i landskapen, släpper ut mängder med radioaktivt damm, är kostsam och mycket energikrävande. Dessutom sker den på andra ställen i världen än i vårt egna uranrika land. Det är i min värld inte att ta ansvar att låta andra bära uranbrytningsoket.

Runt om i världen i dag är det de förnyelsebara energikällorna (främst vattenkraft, solel och vindkraft) som ökar mest, medan fossilbränsle och kärnkraft är på tillbakagång. Samtidigt blir vi allt bättre på att hushålla med energin och göra goda effektiviseringar. Det inger hopp!

I ett samhälle som vill vara hållbart för våra kommande generationer är det det gröna och förnyelsebara som är den enda lösningen. Och där har kärnkraften ingen plats.

Jag är stolt och glad över att vårt landsting redan slagit in på den vägen!

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Barometern Oskarshamns-Tidningen så godkänner du samtidigt våra regler.

På barometern.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på barometern.se. På tider då Barometern Oskarshamns-Tidningens webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på barometern.se

barometern.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på barometern.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Barometern Oskarshamns-Tidningen som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.