”I dag har skolelever för svaga rättigheter”

Reagera Artikeln publicerades

Skolan brukar ha som utgångspunkt att eleverna ska växa som människor. De ska mogna som individer och som kunskapsbärare, men vem bär ansvaret för hur väl en skola lyckas?

I klassrummet är det läraren som borde bära ansvaret för hur undervisningen går till. Den som bär ansvaret för en lärares anställning och för hur läraren sköter sitt jobb är rektorn. Det är rektorn som anställer lärarna och man kan därför säga, att det är skolans ansvar om undervisningen inte fungerar.
Om undervisningen inte fungerar vad kan då en missnöjd elev göra? Det finns egentligen inget färdigt recept på hur man ska gå till väga, men steg nummer ett brukar vara att prata med läraren.
Fungerar inte det ska man antingen prata med sin mentor som tar upp problemet med skolans rektor. Man kan också gå till rektorn personligen. Rektorn brukar då i sin tur ta kontakt med läraren och då ta upp de klagomål som eleven eller klassen har framfört. Läraren får då en möjlighet att bättra sig, men om läraren inte tar till sig de klagomål som framförts, blir det ingen förändring.
När en lärare inte tar till sig av klagomål som kommer från välmenande elever. Vem står på elevernas sida då? Vems ansvar är det att elevernas skolgång och kanske framtid förstörs på grund av att eleverna fått en oansvarig lärare?
Det är viktigt att belysa vad följderna blir av att en klass får en oansvarig lärare. Förlorarna är eleverna som får dåliga betyg och de tappar något otroligt i kunskap inom skolämnet. Denna förlust är nästan helt omöjlig att ta igen, eftersom elevernas kämparglöd oftast bryts ner av att det inte blir någon förändring.
Problemet är att om läraren är behörig kommer han att sitta kvar trots klagomål och skolans ledning kommer absolut att sitta kvar, eftersom när eleverna väl har slutat på skolan tystnar klagomålen för ett tag.
I dag har skolelever för svaga rättigheter mot skolans ledning. Vi måste bygga upp ett försvar för elever som inte godtar att skolan bara viftar bort klagomål.
De elever som råkar ut för dåliga lärare skulle behöva en pedagogisk rekreation, men det kan vi inte räkna med att skolan ställer upp på. Vi måste vara hårda mot lärare som inte sköter sig och vi måste även stärka våra elever i skolan, så att de vågar säga ifrån när något upprör dem. Skolledningen och lärarutbildningen måste ta sitt ansvar!

Torbjörn S. Brandhill