”Hur svårt ska det vara att förstå satir”

Ulf Lafveskans ,
Ortopedläkaren Dan Johannessons uttalande på Facebook om att han inte kommer att behandla kristna fortsätter att engagera. I dagens insändare går Ulf Lafveskans till Johannessons försvar.
Foto:Jesper Ericson
Ortopedläkaren Dan Johannessons uttalande på Facebook om att han inte kommer att behandla kristna fortsätter att engagera. I dagens insändare går Ulf Lafveskans till Johannessons försvar.

I en av sina sista romaner låter Sven Delblanc sin huvudperson använda ett gammalt förstärkningsuttryck: Blod ska flyta och huvuden ska rulla för att vi inte ska rubbas i vår tilltro till systemet.

Samma tillspetsade uttryck använde den kände miljöaktivisten Björn Gillberg 2003 i sin kritik av Banverkets och Skanskas skandalösa användning av det giftiga tätningsmedlet Rhoca-Gil vid tunnelbygget genom Hallandsåsen.

Men när en polskfödd psykiatriöverläkare i Östersund använde uttrycket, i sin kritik av ett missförhållande, så fick han avgå med omedelbar verkan. Det hjälpte inte hur han än betygade att detta självklart inte var bokstavligt menat, utan att det var ett urgammalt polskt uttryck som ofta används för att ge tyngd åt ett uttalande.

När den Livets Ord-fostrade kristdemokratiske partiledaren Ebba Busch Thor nyligen kom med sitt minst sagt anmärkningsvärda uttalande att hon ville ge vårdpersonal rätt att vägra utföra aborter, reagerade sjukvårdsminister Gabriel Wikström: Mycket oroande. Viktigare att värna rätten till abort än att ge vårdpersonal rätten att vägra genomföra den.

Ett korrekt avståndstagande. Men när Kalmarläkaren Dan Johannesson, genom en huvuden-ska-rulla-tillspetsning, ville lägga tyngd bakom kritiken, så att alla verkligen skulle förstå vad Busch Thors uttalande faktiskt innebar. Då ska han tvingas avgå!

Finns det någon enda person som tror att Johannesson tänker kolla sina patienters religiösa uppfattning? Den personen skulle kanske kunna göra karriär inom KD?

Så här säger Wikipedia om satir: Den grundläggande idén med satir är att visa på ett missförhållande i syfte att verka för en positiv förbättring.

Hur svårt kan det vara att förstå att Johannessons uttalande ska tolkas satiriskt?