Hur ska du agera, LInda Fleetwood?

Reagera Artikeln publicerades

Vård ska vara för behov inte vinst. Så säger landstingsrådet Linda Fleetwood (V) och fortsätter att hon vill ha en jämlik och jämställd vård där resurserna fördelas rättvist.

Att våra skattepengar ska gå till patientens bästa och inte försvinna i skatteparadis. Ja, det låter ju kanske klokt och bra.
Men Linda Fleetwood hur trovärdig blir du och ditt parti. Du som högsta ansvarig politiker för psykiatrin i länet, när du läser om och får till dig hur illa behandlade patienterna blir inom psykiatrin på länets samtliga psykkliniker, öppna som slutna. Där patienterna upplever att de inte får någon vård, utan endast förvaring och medicinering. Där patienterna i stället blir sämre än bättre.
Där patienter känner sig kränkta av både läkare och personal och att patienter upplever att det förekommer maktmissbruk. Där en patient i media säger att hon upplever psykisk mobbing av personalen och blivit felbehandlad flera gånger. Du säger i media att det är svårt med psykiska problem, varje person måste ha sin egen lösning. Menar du att hon ska bota sig själv? Så här kan det väl ändå inte få fortsätta inom psykiatrin. Att patienterna känner sig illa behandlade?
Nu så finns det mig veterligen inte så många privata vårdgivare inom psykiatrin, utan de flesta är väl landstingsanställda. Så några skattemedel går väl inte denna väg i alla fall till några skatteparadis. Så där kan du nog känna dig trygg. Men jag känner stor oro över hur patienterna har det på våra psykkliniker. Det är nog något som du också borde känna och göra något åt med det snaraste. I stället för oroa dig över skatteparadis.
Så min fråga till dig Linda Fleetwood landstingsråd och högsta ansvariga politiker för psykiatrin i landstinget är:
Hur tänker du agera för att psykiatrin i länet ska fungera bättre?
Leif Axelsson
Oskarshamn