Höjda skatter är inte lösningen

Reagera Artikeln publicerades

Vårens politiska debatt har i stor utsträckning handlat om hur oppositionspartierna vill få oss att uppfatta verkligheten.

Vilken bild av verkligheten man har påverkar förstås vilka förslag man har till problemlösning. Oppositionspartiernas verklighetsuppfattning bygger i stor utsträckning på tre olika teser. Tre teser som de klamrar sig fast vid och bygger sin politik på, men som knappast håller för en närmare granskning.
Den första tesen är att Sverige är ett isolerat land som inte påverkas av omvärlden. S, MP och V vill sätta bilden av att Sverige i allt väsentligt kan påverka den ekonomiska utvecklingen själv. Vi hör aldrig oppositionen poängtera att Sveriges ekonomi till 50 procent är beroende av exporten till andra länder. Självklart talar de heller ­aldrig om hur väl den förda politiken har klarat av att balansera den milt sagt ­svajiga efterfrågan från omvärlden.
Den andra tesen är att regeringen inte gör något åt arbetslösheten och ökar inkomstskillnaderna. Detta hävdar de trots att vi genomfört ett flertal skattesänkningar för att stimulera till arbete och konsumtion samt ökat företagens konkurrenskraft.
Ungdoms­arbetslösheten är för hög i dag, ingen tvekan om det.
Men man ska komma ihåg att den var lika hög våren 2006 jämfört med våren 2013. Skillnaden utgjordes av att vi 2006 befann oss i en högkonjunktur medan vi i dag befinner oss i en lågkonjunktur.
När det gäller skillnader i den disponibla inkomsten visar vedertagen statistik att inkomstskillnaderna ökade under den S-ledda regeringen 1995–2006 men att den därefter under Alliansregeringens tid vid makten varit oförändrad, trots den ekonomiska krisen.
Tredje tesen är att kraftigt höjda skatter på hushåll, arbete och företag är lösningen på de problem som finns. Detta går helt emot klassisk ekonomisk teori när ekonomin befinner sig i lågkonjunktur. Då stimulerar man hushållen att konsumera mer och minskar kostnaderna för företagen att anställa.
Socialdemokraterna föreslår i stället höjda skatter för företagen och hushållen med 30 miljarder kronor. Hur det ska få fart på den svenska ekonomin har de aldrig lyckats förklara.
Det blir riktigt farligt om dessa teser ska omvandlas till praktisk politik. För då ska Sverige injiceras med de olika oppositionspartiernas helt olika åtgärder.
Höjda skatter följs av ­statlig åtstramning samt ökade bidrag av olika slag. Dubbla arbetsgivaravgifter för ungdomar, höjda marginalskatter, olika varianter av förbud mot vinster och valfrihet inom välfärds­sektorn och så vidare.
Som kristdemokrater vill vi hellre fortsätta att sänka kostnaderna för att anställa och ge människor ökat utrymme att kunna göra egna val.
Både genom fortsatta skattesänkningar och ökad valfrihet inom vård, skola, föräldraförsäkring och omsorg.