Fyra procent vindkraft

Sture Åström ,

Jag citerar från Svenska Kraftnäts pressmeddelande:

”Under torsdagen den 7 januari nåddes vinterns hittills högsta förbrukning på knappt 26000 MW.

Elproduktionen i Sverige och den tillgängliga importkapaciteten användes fullt ut. Åtta av tio kärnkraftsreaktorer levererade el och all tillgänglig vattenkraft användes. Vindkraften bidrog med runt 1000 MW av behovet om 26000 MW vilket motsvarar omkring fyra procent. Det här visar att vi fortsatt behöver en bra produktionsmix och att den planerbara icke väderberoende produktionen spelar en viktig roll för ett leveranssäkert elsystem även i framtiden”, säger Erik Ek. (driftchef)

Konklusion: Vi kan aldrig klara oss med enbart förnyelsebar vatten- och vindkraft.

Varför skall vi bygga dyra vindkraftverk, när vi ändå behöver ha alla vanliga kraftverk kvar.