Förvirring och okunskap om hbtq

Niklas Cedergren, 
Andreas Creutz ,
"Uppskattar man en etik som begränsar människors lycka och välmående ska man  motarbeta homosexuellas rättigheter", menar isändarskribenterna.
Foto:Paul Madej
"Uppskattar man en etik som begränsar människors lycka och välmående ska man motarbeta homosexuellas rättigheter", menar isändarskribenterna.

Med lika delar förvirring och okunskap fyller Gunnar Nilsson insändaren ”Regnbågshysterin har slagit till överallt” i Barometern den 15 september.

Nilsson menar att Sverige övergett sina ”traditionella värderingar”. Exakt vilka dessa skulle varit får vi inte veta, men deras frånvaro verkar handla om att vi inte är tillräckligt kristna, att Arla har olämplig reklam och att företags­ledare har förmåner. Samt att folk uppmärksammar hbtq-personers situation.

Bättre menar Nilsson att det var när vi aktade ”ett kulturellt arv från medel- och reformationstiden”. Det må vara tillåtet att sakna en tid som kännetecknades av bibliskt motiverade dödsstraff för det mesta, total likriktning i livsåskådningsuppfattningar samt förmånen att få leva i konungsliga diktaturer av Guds nåde. Själva är vi tacksamma att vi rest oss ur allt det där till något bättre och humanare.

Med detta sagt fortsätter Gunnar Nilsson med att hävda att ”likkönade förhållanden” inte är ”naturliga”, ej heller ”riktiga”. Detta illustreras med föreställningen att om kor vore lesbiska hade folk inte fått någon mjölk.

Nå, samkönade förhållanden är givetvis lika naturliga som särkönade. För den homosexuella människan är det, såsom hon är, biologiskt fullkomligt naturligt att attraheras till någon av samma kön. Det skulle gå mot den människans natur att tvingas leva med en person av motsatt kön.

Huruvida detta är ”riktigt” dikteras av den etik man är anhängare av. Uppskattar man en etik som begränsar människors lycka och välmående ska man förvisso motarbeta homosexuellas rättigheter, såsom Nilsson gör. Då kan man också läsa det bibelställe som Nilsson frimodigt hänvisar till, där vi lär oss att bögar förtjänar döden.

Vill man däremot att människor ska må bra och leva goda liv, bör man arbeta för att homosexuella ska äga samma rättigheter att följa sin natur som samhället tillerkänner Nilsson själv.

Ja, och så var det det här med korna. Nilsson kan vara lugn. Den homosexuella populationen är hos både djur och människor konstant och relativt låg. Att en och annan ko känner att tjurar inte är för dem, medför inte att Nilsson får svårt att blanda grädde i morgonkaffet, inte heller skall han lida brist på mjölk till flingorna.

Däremot ska det vara svårt för Nilsson och hans gelikar att utöva grundläggande rättigheter samtidigt som man förvägrar andras rättigheter.

Det blir en märklig ­paradox att Nilsson och hans gelikar nyttjar sin grundläggande rättighet att sprida sina uppfattningar, samtidigt som de förnekar andra exakt samma sak.