För fin och ren miljö

Miljöälskande ,

Alla måste sortera avfall. Saker som ska slängas till exempel gamla tidningar, plast, metall, flaskor och gamla batterier ska lämnas till rätt ställe.

Detta för att få en bättre miljö. För varje gång du inte slänger rätt blir vår miljö sämre. Om du tänker på vad du gör så kan du förändra vår miljö.

Organiskt avfall utgör den största procentandelen av kompositionen av avfallet. Prioriteringen i sorteringsverksamhet är för organiskt avfall och kompostering. Detta stärker den ekonomiska sidan.

Verksamheten för avfallssortering utgör en alternativ källa för många råvaror till industrin. Jag hävdar att alla ska återvinna mer.