Fel om blodgivning

Martin Carlsson ,
Överläkare Martin Carlsson reagerade på en insändare i onsdagens tidning om blodgivning.
Foto:Leif R Jansson / TT
Överläkare Martin Carlsson reagerade på en insändare i onsdagens tidning om blodgivning.

Svar på Dålig upplysning för dem som vill ge blod.

Denna insändare är en i raden från samma person som sedan flera år tillbaka skriver till svenska tidningar med innebörden att blodgivare blir sjuka av blodgivning. Detta stämmer inte. Tvärtom mår de allra flesta bra av att ge blod. Vi på blodcentralerna tycker det är tråkigt och ledsamt med de många fel som finns i insändaren. Ett av dessa är uppgiften att vi på blodcentralerna säljer det mesta av blodet till läkemedelsindustrin.

2015 har länets blodgivare lämnat 9331 påsar blod. 8989 av dessa påsar blod har givits direkt till patienter i länet. Dessa blodtransfusioner är i många fall direkt livräddande. Vi har även gett blodplättar/plasma från blodgivare till många patienter. Att slänga överskottsplasman skulle vara oetiskt och därför säljs denna till läkemedelsindustrin som använder den för att framställa livsviktiga läkemedel, till exempel för patienter med blödarsjuka. Landstinget får inget överskott av blodgivarverksamheten. Självklart ska man vara frisk för att vara blodgivare. Det är viktigt att mottagaren av blodet vet att det kommer från en frisk människa Vi gör mycket noggranna undersökningar på våra blodgivare med intervjuer, och blodprover för att snabbt upptäcka tecken på sjukdom, till exempel järnbrist. Alla blodgivare erbjuds också järntabletter. Vi kontrollerar blodvärdet (Hb) och i vissa fall prov som visar järninnehållet i blodet i samband med att man lämnar blod. Skulle detta visa sig vara för lågt, görs uppehåll i blodtappningen eller tas extra prover för att utesluta exempelvis järnbrist eller annan sjukdom. Vilka undersökningar vi ska göra på blodgivare är något som förändras, utifrån ny medicinsk kunskap och nya rön.

Att ge blod är den bästa julgåva du kan ge till din medmänniska. Blod från blodgivare är helt avgörande för att vår moderna sjukvård ska fungera eftersom vi inte kan tillverka blod på konstgjord väg. Varje dag behöver någon blod för att överleva. Betydligt färre ger dock blod än som skulle kunna ge. I vårt län är vi knappt 5000 blodgivare. Troligen skulle många, många fler vara lämpliga som blodgivare. Undersökningar har visat att 7 av 10 kan tänka sig att ge blod men hindren att ge blod är kopplade till praktiska svårigheter och rädsla att inte hinna med. Att ge blod tar dock bara några timmar per år. Vi jobbar också på att utöka möjligheterna att ge blod inte bara vid våra sjukhus utan också vid andra lokaler för att göra det praktiskt för så många som möjligt. Vi behöver fler blodgivare och välkomnar dig som vill vara med och rädda liv genom att dela med sig av sitt blod. Det blod du som blodgivare ger kommer verkligen till nytta. Tvivla inte på det!