Ett gott rykte är den bästa marknadsföringen

Reagera Artikeln publicerades

Kalmar kommuns invånare betalar väsentligt mycket mer i kommunalskatt än våra jämförelsekommuner. Kalmar kommun har också (enligt vårt budgetunderlag) betydligt större nettokostnader än andra för turistverksamhet genom Destination Kalmar AB:s evenemangsverksamhet. För några år sedan inordnades turistbyrå och slottsverksamhet i samma kommunala bolag.
Flera viktiga verksamheter har under våren begärt pengar för ökade kostnader men Kalmars rödgröna ledning har sagt nej med hänvisning till ekonomin. Men i budget för 2012 höjde de utan vidare en redan vidlyftig evenemangsbudget med tre miljoner till Destination Kalmar. Folkpartiet liberalerna prioriterade i stället ökade utbildningssatsningar och stöd för de föreningar till exempel kvinnojour och stadsmission, som bedriver helt nödvändig verksamhet för människor i nöd. Majoriteten sa nej till våra förslag. Destination Kalmar kan förutse sina kostnader och måste, tycker vi liberaler, prioritera inom sina ekonomiska ramar.
Det har självklart betydelse att kommunstyrelsens ordförande tillika är ordförande i Destination Kalmar AB, och det är inte första gången som marknadsföring prioriteras när annan verksamhet måste spara.
Att näringsliv och föreningar samverkar om stora publika idrottssatsningar är viktigt och Kalmar har, med Öland som dragningskraft fantastiska förutsättningar som turistkommun. Med skattepengar har vi dock ett särskilt ansvar att uppmuntra till aktivitet året om med till exempel fler spontanidrottsplatser för både flickor och pojkar.
När nu turismen genererar så mycket pengar tillbaka, är det märkligt att det kommunala marknadsföringsbolag, där Johan Persson är ordförande, inte kan bära sina egna kostnader. Nej, Kalmars skattebetalare får dessutom betala in mera än andra kommuners invånare.
Vi liberaler vill satsa på en god ekonomi och bra kommunal service för våra invånare året om med en skatt som inte är högre än i jämförbara kommuner. Då blir alla invånare ambassadörer som talar väl om Kalmar.
Ett gott rykte är den bästa kommunala marknadsföringen!
Inger Hilmansson
Folkpartiet liberalerna