Det blir dyrt att inte bygga

Karin Mattsson, kontorschef Swedbank Kalmar Johan Lundström, kontorschef Swedbank Oskarshamn-Hultsfred Jörgen Ingvarsson, kontorschef Swedbank Nybro Mathias Stockman, kontorschef Swedbank Emmaboda-Torsås Christer Trägårdh, regionchef Swedbank Östra regionen ,
Foto:Tomas Oneborg / SvD / TT

Det är dags att få bort de flaskhalsar som finns på bostadsmarknaden, både när det gäller byggande och rörlighet. Fler bostäder behövs dels för att öka vår konkurrenskraft gentemot andra städer, men också för att minska utanförskapet.

Forskning har visat att en stad riskerar att förlora stora summor pengar på grund av utebliven tillväxt om människor inte har möjlighet att flytta dit. Så frågan är inte längre om vi ska bygga fler bostäder - frågan är om vi har råd att låta bli.

Kalmar län har de senaste åren haft en tydlig befolkningstillväxt och bara under förra året ökade antalet invånare med drygt 1 700 personer. Målet är att fortsätta växa, men det ställer såklart vissa krav.

Ofta framhålls enbart storstadsregionerna, med Stockholm i spetsen, som de områdena med explosionsartad tillväxt genom kraftig urbanisering. Men faktum är att även städerna i vår region påverkas av urbaniseringen, genom ett positivt flyttnetto som innefattar både nettoinvandring och nettoinflyttning från andra delar av landet.

  Vi är av uppfattningen att Kalmar län har goda förutsättningar att fortsätta växa de kommande åren. Vi har inte bara genuina stadsmiljöer med närhet till både naturen och havet, utan även flera stora företag, både nationella och internationella som har sina säten i närområdet.

  Oskarshamn är i dag den kommun i Sverige med högst antal utbildade civilingenjörer och Kalmar har de senaste åren blivit en populär universitetsstad med attraktiva utbildningar som leder till att många vill flytta hit. Det har även visat sig att nya och produktiva företag och kluster ofta skapas runt stora lärosäten, vilket gör att människor många gånger väljer att stanna kvar även efter examensdagen.

  I en studie gjord av den amerikanska professorn Enrico Moretti och den svenska forskaren Per Thulin, har det visat sig att för varje ny anställning av en universitetsutbildad person i Sverige, så skapas i genomsnitt tre nya jobb i den lokala tjänstesektorn. Bara det säger något om vilka möjligheter vi har i vår region tack vare alla de studenter som väljer att komma hit.

  Den positiva tillväxt som vi just nu ser följs även av en allt hetare bostadsmarknad där priserna stiger i en otrolig hastighet. Vi ser en utveckling som påverkar både enskilda personer och hushåll, men även samhället i stort.

  De stigande priserna försvårar för ungdomar att överhuvudtaget komma in på bostadsmarknaden med sin första bostad och köpkraften för hushållen minskar i takt med högre boendekostnader. Att inte kunna få tag på lediga bostäder sätter även stopp för företag som skulle behöva rekrytera spetskompetens från andra delar av Sverige för att utvecklas ytterligare.

  I somras tog Swedbank fram en analys av staden Luleå, som tydligt visade att det låga bostadsbyggandet klart hämmar tillväxten. Man kom fram till att bostadsbristen beräknas kosta häpnadsväckande 395 miljoner kronor per år i utebliven tillväxt de närmsta 20 åren.

  Lägger man dessutom till dynamiska effekter på arbetsmarknaden, som avser lägre sysselsättning i den lokala tjänstesektorn, ökar kostnaden av bostadsbristen ännu mer och landar på totalt 675 miljoner kronor i utebliven tillväxt varje år.

  Har vi råd att inte bygga fler bostäder? Förutsättningarna i länet är fantastiska, men det är tydligt att det behövs fler ställen där människor har möjlighet att bo. Det handlar inte om att bara bygga bostadsrätter eller småhus, vi är även i behov av fler hyresrätter.

  Det är dags att ta tag i bostadsbristen på allvar och undanröja de flaskhalsar som finns på bostadsmarknaden. Vi behöver gemensamt skapa förutsättningar för att ta tillvara på den tillväxtpotential som finns och det första steget är att säkerställa bostadstillgången.

  Exemplet från Luleå visar att det finns mycket att förlora på grund av utebliven tillväxt, men lika mycket att vinna på ökat bostadsbyggande. Vi vill delta i diskussionen för hur vi kan bygga förutsättningar för ännu bättre tillväxt och attraktivitet i våra kommuner. Alla möjligheter finns, men vi måste föra diskussionen tillsammans.

  Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.