Det är dags att avskaffa monarkin

Rasmus Orsén ,

Demokrati är ett begrepp som syftar på styrelseskick där den politiska makten i en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament i en representativ demokrati.

Artikeln publicerades 26 maj 2015.

Republikanska föreningen menar att monarki inte går ihop med demokrati eftersom rollen som statschef ärvs inom samma släkt. Statschefen ska tillsättas demokratiskt. Kompetens och duglighet i fokus. Hellre folkmassa än arvsmassa. I en monarki sitter monarken på alla. Sverige ska vara ett modernt och rakryggat samhälle. Medlemmarna i kungafamiljen saknar den grundläggande mänskliga rättigheten att styra över sina egna liv. Avskaffa monarkin är en medmänsklig fråga. Carl Gustaf Bernadotte bör vara född fri. Så är inte fallet. Hans familj bör få den frihet de har rätt till.

Befrielse åt kungafamiljen öppnar för republikanska alternativ. Debatt om nya statsskick föds. Oenighet om alternativ till arvsmonarki börjar råda. Demokratins vagga, antikens Grekland, var direktdemokrati naturligt. Alla medborgares röst i alla beslut. Enklare då än nu med en mer befolkad stat. Statschefen tillsatt med kompetens bör övervägas då det kan leda till elitism. Inte att förespråka i en modern demokrati. Kompetent och förtroendevald - inte samma sak. En tredje väg att gå är att välja statschef i fria och hemliga val, likt riksdagsval. En direkt folkvald statschef är onekligen demokratiskt.

Grundlagen Regeringsformen, den viktigaste grundlagen, inleds med att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” vi måste leva upp till det. Folket bör ha makten, inte en monark på sin tron. Oberoende om Torekovkompromissen fråntar kungahuset makt ska inte en rättsstat värdera människor olika på grund av sina fäder. Alla bör ha frihet att nå sina drömmar, oavsett arvsmassa.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Barometern Oskarshamns-Tidningen så godkänner du samtidigt våra regler.

På barometern.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på barometern.se. På tider då Barometern Oskarshamns-Tidningens webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på barometern.se

barometern.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på barometern.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Barometern Oskarshamns-Tidningen som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.