Dags att ta blivande föräldrars oro på allvar

Christel Alvarsson ,

I snart ett år har blivande föräldrar i södra länet inte fått den föräldrautbildning som landstinget tidigare stått för. Trots åter­kommande löften från den rödgröna majoriteten har inget hänt.

Tvärtom nås vi nu av ­signaler om att föräldra­utbildningen även är ­hotad i norra länet.

”Min uppfattning efter kontakter med kvinno­kliniken tidigare i år var att utbildningarna ­skulle ha startats efter sommaren. Jag ska kontrollera vad som har hänt, utbildningarna behövs”, sa Lena Segerberg (S), ­ansvarigt landstingsråd.

Men det löftet blev också till intet. Några kurser har inte startats och ser inte ut att starta på den här ­sidan nyåret heller. Trots att majoritets­företrädare som Segerberg och Jessica Rydell (MP) flera gånger i pressen meddelat hur ­viktiga de tycker att utbildningarna är.

    I Alliansens budgetförslag för åren 2017–2019 tar vi höjd för att kunna driva föräldrautbild­ningarna igen. För att göra det så ekonomisk och ­personalpolitiskt ­effektivt som möjligt ­föreslår vi att utbildningarna ska hållas i sam­arbete med studieför­bunden.

    Föräldrautbildningarna är ingen lyx, de är ett sätt att förbereda blivande ­föräldrar på vad som ­komma skall. Sedan ­utbildningarna i södra­länet lades i malpåse har ­kvinnokliniken i Kalmar märkt av en ökad oro och osäkerhet hos de kvinnor som kommer dit för att föda sitt första barn.

    Den oron och osäker­heten måste tas på allvar. Det gör inte den rödgröna ­majoriteten nu. Då hade den sett till att försäkra sig om att utbildningarna i norra länet fortsätter och att de i södra länet återupptas.