Boendeort berör inte beslut som tas

Reagera ,

Svar från Johan Persson: Jag måste erkänna att jag häpnar över den insändare som Bo Pettersson har skrivit i fredagens Barometern.

Han påstår på fullaste allvar att min boendeort avgör var Kalmar kommun planerar och sedan bygger sporthallar. Jag kan lugna både Bo Pettersson och andra med att dylika konspirationsteorier är fullständigt felaktiga.

Under min tid som kommunalråd har vi investerat som aldrig förr i sporthallar, arena, ishall och idrottsanläggningar. Det har vi gjort för att behovet har varit skriande. Jag är stolt över de investeringar som har genomförts. Jag är också stolt över att de genomförts i hela Kalmar kommun. En kommun består som bekant av mer områden än Kalmar innerstad.

Fortfarande finns dock bekymmer och mot den bakgrunden görs nu en analys av exempelvis ny simhall. Självklart måste vi ha ett ordentlig beslutsunderlag. Det handlar om väldigt stora investeringar som ska vägas mot andra investeringar i exempelvis skolan och äldreomsorgen. Det är en grannlaga uppgift. Självklart ska dessa utredningar göras i samarbete med berörda föreningar och det görs också.

Johan Persson (S)

Kommunstyrelsens ordförande