Barnkonventionen blir lag

Lena Segerberg (S) ,

I dagarna uppmärksammas ett viktigt 25-årsjubileum.

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling en särskild konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den kallas. Barnkonventionen syftar att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

För Landstinget i Kalmar län är barnkonventionen central för våra verksamheter och medarbetare. Varje dag vistas hundratals barn inom hälso- och sjukvården antingen som patienter eller anhöriga. Dessa barn befinner sig inte sällan i mycket utsatta och kritiska situationer. För att på bästa sätt möta dessa barn krävs ett levande och aktivt barnperspektiv. Alla våra medarbetare måste ha förmåga att tänka sig in i barnets tankar och möta det enskilda barnet på bästa tänkbara sätt. För att underlätta detta har landstinget en särskild handlingsplan som innehåller bland annat checklistor och kontinuerlig utbildning i barnkompetens.

Jubileet av barnkonventionen innebär förhoppningsvis att barnens rättigheter sätts i centrum ännu mer. Mycket har blivit bättre sedan konventionen antogs. Men fortfarande är utmaningarna stora. Inte minst lever många barn under svåra sociala förhållanden. För att på allvar stärka alla barns rätt att vara just barn krävs det att barnkonventionen görs till lag. Jag är därför mycket glad över att den socialdemokratiskt ledda regeringen har aviserat att arbetet med detta nu är påbörjat. Det är en stor seger för alla landets barn!