Arktis is växer igen

Sture Åström ,
Foto:Jon Aars / Norsk Polarinstitutt

De senaste dagarna har isen på havet i Arktis inte minskat i utbredning enligt DMI, Danmarks Meteorologiske Institut.

Utbredningen brukar nå sitt årliga minimum omkring höstdagjämningenden 22 september. Det är för tidigt att säga att så skett redan nu, men med säkerhet kan man säga att årets minimum blir cirka 5 miljoner kvadratkilometer, det vill säga tio gånger Sveriges yta. Då ska man hålla i minnet att halva Sverige ligger norr om Östersund.

Det är också en miljon kvadratkilometer mera än det minimirekord som sattes 2012.

Sedan 2007 har vi har ofta fått höra att polarisarna smälter. Den i norr skulle vara borta sommaren 2013 enligt Al Gore och Ban Ki-Moon. Det året växte den ovanligt snabbt.

Så sent som före midsommar i år gick notiser runt i pressen, som sade att i år händer det: Isfritt i Arktis. Det var fel.

Lägg på minnet vilka som alltid kommit med felaktiga förutsägelser. De har visat sig okunniga .

Nätverket KLIMATSANS