Andra lösningar skulle ha övervägts

Reagera ,
Planerna för Fredriksskansområdet fortsätter att engagera.
Foto:Mats Holmertz
Planerna för Fredriksskansområdet fortsätter att engagera.

Kalmars kommunledning hade i Barometern den 5 september under rubriken ”Grön karaktär på Fredriksskans behålls” ett försök till svar på undertecknads insändare ”Akut penningbehov styr Fredriksskansplan” den 31 augusti.

Beslutet som Kalmars kommunfullmäktige tog den 25/8 2008 leder oundvikligt till de problem som syns i dag. Man budgeterade en nettovinst i plan­ärendet, som inte hade påbörjats. I en demokrati är det ett hån mot kompetenta medborgare, som engagerar sig i frågan, och mot de som utnyttjar ­aktuellt markområde, att bete sig så som majoriteten i Kalmars kommunfullmäktige gjorde 2008.

Som finansiering av stödet till Kalmar FF skulle mark på Fredriksskansområdet för minst 29 miljoner kronor ha avyttrats vid tidpunkten för arenans färdigställande.

I kommunledningens insändare påstås: ”Detta ställningstagande är helt oberoende av de kommunala åtaganden som finns gentemot Kalmar FF”. Men det är inte detta som har ifrågasatts. Insändaren den 31 augusti handlar om det initiala (från ­latinets init'ium ’början’, motsats ’terminala’) stödet på ca 29 miljoner kronor som skulle betalas ut när arenan skulle vara klar 2010.

Eftersom ingen vågade ta chansen att finansiera arenan utan kommunal borgen blev arenan klar först 2011. Det stödet kan inte inbegripas i ”de kommunala åtaganden som finns gentemot Kalmar FF” eftersom det förstås redan är utbetalat till Kalmar FF.

Det framgår inte om man alls har övervägt andra lösningar. Har dialogen med Kalmarbor behandlat nollalternativet? Fanns alternativet att behålla marken i kommunal ägo för allmänt ändamål ­såsom en inomhusarena, vattenpalats eller annan solitär byggnad, som kräver volym omkring sig och därmed samspelar bra med Stagneliusskolan? Då skulle kanske även flera fotbollsplaner kunna vara kvar.

Kommunledningens ”statistiska analys” av befolkningsutvecklingen under två utvalda halvår är visserligen skrattretande, men inte desto mindre skrämmande eftersom den kopplas till exploateringen av Fredriksskansområdet. En exploatering som nu inte ens verkar bli en god affär för kommunen, trots det enastående läget.