12 000 svenskar dör av rökning varje år

Peter Asthamn ,
Insändarskribenten uppmanar till säljstopp för tobak och cigaretter.
Foto:Sonja Palm
Insändarskribenten uppmanar till säljstopp för tobak och cigaretter.

Det är ingen hemlighet för någon av oss att tobak är skadligt. Mest uppenbart är det med cigaretter.

Men då snus innehåller samma cancerogena ­ämnen och är än mer ­beroendeframkallande finns det ingen anledning, för andra än lobbyister och önsketänkande ­snusare, att beskriva produkten som ofarlig.

Rökare drabbas ofta, ­genom sitt beroende, av dålig hy och andedräkt, nedsatt sexuell förmåga och för tidig död. Detta framgår, om inte annat, av cigarettpaketens varningstexter. Däremot ­talas det sällan om att ­detta socialt accepterade självskadebeteende dödar 12 000 svenskar varje år. Även rökarens omgivning drabbas, genom att ­nästan lika många varje år dör på grund av passiv rökning som i trafiken. Tobakens produktion och restprodukter skadar dessutom miljön på ett nästan osannolikt sätt. I väntan på eventuella l­agändringar för var tobak får säljas kan vi alla driva på utvecklingen. Ett enkelt och effektivt sätt vore att kräva ett säljstopp för tobak i våra vanligaste butiker.

Ett säljstopp för tobak är inte lika utopiskt som det låter. Lokala ICA-handlare har redan tagit steget och då tobaksprodukternas vinstmarginal är dålig och svinnet stort bör ett stopp ligga nära till hands för många fler. Själv blev jag uppmärksammad på ­frågan när jag hörde om den amerikanska livsmedelskedjan CVS ­Pharmacy som under 2014 tog bort sina tobaksvaror från hyllorna i sina över 7 600 affärer. ­Beslutet föll i god jord, inte bara etiskt utan ­också ekonomiskt, då ­deras ­aktie steg med 66 procent.

Förutom att tobaken orsakar omkring 13 procent av samtliga dödsfall i Sverige är den också ett stort ­miljöproblem. Den ­miljard fimpar som år­ligen slängs på marken runt om i Sverige skulle fylla 13 000 badkar ifall de samlades ihop. Tyvärr gör de flesta fimpar inte det utan gifterna tillåts ­i stället läcka ut i naturen. Cigaretternas filter, som skonar rökaren från en del gifter genom att fånga in dem, består av plast. ­Denna bit är alltså vad som slängs i naturen för att långsamt sönderdelas och spridas men, eftersom det är plast, brytas det i princip aldrig ner.

Kan vi påverka allt fler handlare till ett säljstopp för tobak leder det till minskad användning. ­Enligt vissa undersökningar skulle minskad tillgång leda till så mycket som 63 procent nedgång i tobaksanvändandet. ­Detta sparar inte bara människoliv, lidande och sjukvårdskostnader. ­Världen besparas också stora miljöskador på grund av en onödig ­produkt. Meddela alltså, butikschefer och andra som kan påverka, att ni vill ha ett säljstopp för ­tobak. Och driver du själv en butik som i dag säljer tobak. Ta tillfället att gå före i arbetet mot tobaken genom att plocka bort den från hyllorna.