12 000 svenskar dör av rökning varje år

,
Insändarskribenten uppmanar till säljstopp för tobak och cigaretter.
Foto:

Det är ingen hemlighet för någon av oss att tobak är skadligt. Mest uppenbart är det med cigaretter.

Artikeln publicerades 7 november 2015.

Men då snus innehåller samma cancerogena ­ämnen och är än mer ­beroendeframkallande finns det ingen anledning, för andra än lobbyister och önsketänkande ­snusare, att beskriva produkten som ofarlig.

Rökare drabbas ofta, ­genom sitt beroende, av dålig hy och andedräkt, nedsatt sexuell förmåga och för tidig död. Detta framgår, om inte annat, av cigarettpaketens varningstexter. Däremot ­talas det sällan om att ­detta socialt accepterade självskadebeteende dödar 12 000 svenskar varje år. Även rökarens omgivning drabbas, genom att ­nästan lika många varje år dör på grund av passiv rökning som i trafiken. Tobakens produktion och restprodukter skadar dessutom miljön på ett nästan osannolikt sätt. I väntan på eventuella l­agändringar för var tobak får säljas kan vi alla driva på utvecklingen. Ett enkelt och effektivt sätt vore att kräva ett säljstopp för tobak i våra vanligaste butiker.

Ett säljstopp för tobak är inte lika utopiskt som det låter. Lokala ICA-handlare har redan tagit steget och då tobaksprodukternas vinstmarginal är dålig och svinnet stort bör ett stopp ligga nära till hands för många fler. Själv blev jag uppmärksammad på ­frågan när jag hörde om den amerikanska livsmedelskedjan CVS ­Pharmacy som under 2014 tog bort sina tobaksvaror från hyllorna i sina över 7 600 affärer. ­Beslutet föll i god jord, inte bara etiskt utan ­också ekonomiskt, då ­deras ­aktie steg med 66 procent.

Förutom att tobaken orsakar omkring 13 procent av samtliga dödsfall i Sverige är den också ett stort ­miljöproblem. Den ­miljard fimpar som år­ligen slängs på marken runt om i Sverige skulle fylla 13 000 badkar ifall de samlades ihop. Tyvärr gör de flesta fimpar inte det utan gifterna tillåts ­i stället läcka ut i naturen. Cigaretternas filter, som skonar rökaren från en del gifter genom att fånga in dem, består av plast. ­Denna bit är alltså vad som slängs i naturen för att långsamt sönderdelas och spridas men, eftersom det är plast, brytas det i princip aldrig ner.

Kan vi påverka allt fler handlare till ett säljstopp för tobak leder det till minskad användning. ­Enligt vissa undersökningar skulle minskad tillgång leda till så mycket som 63 procent nedgång i tobaksanvändandet. ­Detta sparar inte bara människoliv, lidande och sjukvårdskostnader. ­Världen besparas också stora miljöskador på grund av en onödig ­produkt. Meddela alltså, butikschefer och andra som kan påverka, att ni vill ha ett säljstopp för ­tobak. Och driver du själv en butik som i dag säljer tobak. Ta tillfället att gå före i arbetet mot tobaken genom att plocka bort den från hyllorna.