OT-sporten

Ridklubben betalar 0 kronor i hyra

OT-sporten Artikeln publicerades

En förening går mot strömmen i hyres-Oskarshamn. Oskarshamns Ridklubbs hyra för två ridhus: 0 kronor.

– Jag blev överraskad när jag fick veta att det låg till så, säger kommunalrådet Peter Wretlund.

På 70- och 80-talen var det vanligt med så kallade nollhyror. Det är dock en metod som mer och mer frångåtts i landets kommuner. I Oskarshamns kommun finns numera endast ett nollhyresavtal kvar. Oskarshamns Ridklubb betalar inte en krona i hyra för de två ridhusen ute i Norrby. Dessutom får klubben 75 procent – 123 298 kronor – av elkostnaderna subventionerade. Totalt är kommunens kostnad för ridhusen och elen dryg 876 000 kronor om året.
– Avtalet har funnits i massor av år, långt före min tid. Det förnyas med jämna mellanrum. Frågan har aldrig lyfts, utan det har förlängts utan diskussion varje gång det blivit aktuellt.

Genom åren har alltså ridklubben subventionerats med miljontals kommunala kronor.
Varför slipper just ridklubben att betala hyra?
– Jag har fått till mig att det från början handlade om en satsning på tjejidrott och att ridning är en dyr verksamhet. Sedan har det bara rullat på, säger Daniel Stenberg.

Fritidschefen påpekar samtidigt att ridklubbens faktiska hyra, med subventioner, skulle hamna långt under ovan nämnda summor. När OT når kommunalrådet Peter Wretlund har han precis fått informationen om ridklubbens så kallade nollavtal.
– I samband med att vi ska besluta om IK Oskarshamns hyror så bad jag nyligen om att få en redovisning av alla siffror. Jag hade faktiskt inte koll på just det här avtalet. Jag blev överraskad.

Han ställer ridklubbens nollhyresavtal i relation till IKO:s begäran om skuldavskrivning.
– Det handlar om en respektingivande summa i båda fallen. Det man kan konstatera är att ridklubbens avtal handlar om nästa exakt samma pengar som IK Oskarshamns obetalda hyror. Och det beslutet föranledde inte alls samma reaktioner, säger kommunalrådet.