YH-utbildning får beröm

Oskarshamn Artikeln publicerades

Det är myndigheten för yrkeshögskolan som har gjort tillsynsbesök på utbildningen för specialistundersköterskor i Oskarshamn. Besöket resulterade i ett gott betyg. Utbildningen har en stark arbetslivsanknytning, de studerandes arbetssituation följs upp på ett bra sätt och de studerande utvecklar dessutom sin kompetens steg för steg, skriver myndigheten i sin rapport.