Förslaget: Låt norska skatter lyfta landsbygden

Kalmar län Artikeln publicerades

Per-Olof Henningsson har valt att bosätta sig på landsbygden och han önskar att fler skulle göra det. Lägre skatter i glesbygden tror han skulle kunna få fler företag att etablera sig på landet.

Per-Olof Henningsson trivs på landsbygden och han tycker att fler skulle få möjlighet att bosätta sig utanför storstäderna.
Foto: Roger Carlsson
Per-Olof Henningsson trivs på landsbygden och han tycker att fler skulle få möjlighet att bosätta sig utanför storstäderna.

Edsbruk ligger i norra delen av Kalmar län. Ett par kilometer från E22 hamnar vi mitt i en småländsk idyll med åkrar och båtbryggor.

Här, i en pampig gul villa med stor trädgård, har Per-Olof Henningsson slagit ned sina bopålar. I alla fall just nu. Han har levt ett delvis kringflackande liv och ska flytta i höst. Men han vill bo på nära naturen och han tycker att fler svenskar ska göra det.

Han menar att Sverige borde ta intryck av Norge för att få hela landet att leva.

Där är skattesystemet differentierat så att både arbetsgivaravgifter och inkomstskatter är lägre i glesbygden. Så har det varit sedan 1905 då Norge bestämde att det ska bo folk i hela Norge.

– De tog ett helhetsgrepp och införde ett nytt skattesystem, men här händer inget, säger Per-Olof Henningsson.

Den som bor i Nordnorge betalar alltså lägre skatt än de som bor i Oslo. Men i Sverige är det tvärtom så att Norrlandskommunerna tvingas ta ut högre skatt än storstadskommunerna.

Per-Olof Henningsson är övertygad om att lägre arbetsgivaravgifter skulle få fler företag att våga satsa även utanför storstäderna.

– Spanjorerna säger att ”pengar är en stark herre”, och så tror jag att det är, om företagen ser att de får lägre skatt om de etablerar sig på landsbygden så kommer det att göra det.

Med företagen kommer arbetstillfällena och därefter följer även bostäder och skolor helt naturligt.

– Kan jag se att jag som företagare tjänar pengar på att lägga tillverkning på en viss plats så kommer jobben. Samhällen måste växa från grunden, man ska inte bygga bostäder där det inte finns jobb, säger Per-Olof Henningsson.

Per-Olof Henningsson.
Foto: Roger Carlsson
Per-Olof Henningsson.
”Samhällen måste växa från grunden, man ska inte bygga bostäder där det inte finns jobb.”

Han har själv levt ett intensivt yrkesliv där han kombinerat arbete på sjön med att vara lantbrukare med både skog och köttproduktion. Han startade även ett styckeri där han tog han om köttet från de egna djuren utan mellanhänder.

Som exempel nämner han ett sågverk i Nössemark i Dalsland som expanderade vilket ledde till att vägen dit blev asfalterad. Sågverket satsade förvisso i Sverige med dagens skatteregler, men Per-Olof Henningsson är övertygad om att satsningen hade gått fortare om sågverket legat på andra sidan gränsen mot Norge.

Varför är det viktigt att Hela Sverige ska leva då?

– Det är bra för hela landet att infrastrukturen kommer i gång och så tror jag att folk som flyttar ut på landet blir mer harmoniska, säger Per-Olof Henningsson.

Han växte själv upp i Borås men fick åka till landet som sommarbarn, något han beskriver som helt fantastiskt.

Han efterlyser mer mod i svensk landsbygdspolitik.

– Vi vet inte om det skulle gå att införa differentierade skatter här för vi har inte provat. Men vi vet att det fungerar i Norge och det borde även kunna fungera här, säger Per-Olof Henningsson.

Men blir det inte orättvist, en hel del saker kostar ju mer för de som bor i stan?

– Vi betalar lika mycket skatt men i staden finns större utbud av exempelvis idrottshallar och kultur. I stan sopas gatorna, det gör man inte på landet.

Vad skulle du själv vilja ha mer av som landsbygdsbo?

– Gärna närmare till läkaren och så skulle området häromkring kunna snyggas till, hade det här varit stan så hade det varit finare.

Fakta

Glesbygdspolitik i Norge

Den norska glesbygdspolitiken skiljer sig en hel del från den svenska. Ända sedan landet blev fritt från Sverige år 1905 har inställningen varit att hela landet ska vara befolkat.

I Norge styr kommunerna över naturtillgångarna. Vattenkraftskommunerna får behålla en stor del av intäkterna från kraftproduktionen. Så är det inte i Sverige.

Landet är indelat i fem zoner och arbetsgivaravgifterna varierar mellan 0 och 14,1 procent. De är betydligt lägre på landsbygden än i exempelvis Oslo.

För de som bor i Nord-Troms och Finnmark i nordligaste Norge är även inkomstskatterna lägre.

Visa mer...

 

Fakta

Per-Olof Henningsson

Ålder: fyller 75 år på valdagen den 9 september. ”Vi får se vad jag får för födelsedagspresent.”

Bor: I Edsbruk, fyra mil norr om Västervik. Kommer att flytta till Mariestad i höst.

Familj: Fru och son.

Yrkesliv: Sjökapten, lantbrukare och företagare.

Intressen: Jordbruk och fastigheter.

Övrigt: Är även politiker för Sverigedemokraterna i Västervik och står på listorna i Mariestads kommun inför höstens val. De åsikter han framför här är dock hans egna och inte partiets.

Visa mer...