SOS Alarm: "Är man full kan inte samhället lösa problemet"

Oskarshamn Artikeln publicerades

SOS Alarm bekräftar att man inte skickade någon ambulans men vill i övrigt inte kommentera det enskilda ärendet.

En tid efter händelsen hörde en anhörig till den person som nekades ambulans av sig till SOS Alarm. Enligt SOS Alarm blev den anhörige nöjd med återkopplingen från företaget. I övrigt vill SOS Alarm uttala sig i det enskilda fallet eftersom man anser att det föreligger sjukvårdssekretess.

Anders Klarström, presschef på SOS Alarm, kan däremot uttala sig generellt och berättar om hur man arbetar med de samtal som kommer in.

– De svar vi får på de frågor vi ställer anger vilken vårdnivå som är rätt i varje enskilt fall. Vi följer en checklista som heter medicinskt index och kan ha bedömt att ärendet inte faller under ambulanstransport. Här har man troligen gjort hänvisning till annan vårdnivå, antingen till 1177 eller till egen transport. Är man full och inte har pengar kan samhället inte lösa det problemet.

Men här handlade det om en person som inte kunde andas?

– Det står så i tidningen men det är inget jag kan verifiera, säger Anders Klarström.