Plötsligt vd-byte på SKB

Oskarshamn/Forsmark Artikeln publicerades
Christopher Eckerberg, vd för SKB, Svensk kärnbränslehantering, får lämna sin tjänst.
Foto:Roger Carlsson
Christopher Eckerberg, vd för SKB, Svensk kärnbränslehantering, får lämna sin tjänst.

SKB:s vd Christopher Eckerberg får lämna sitt uppdrag. Det är oklart om kritiken som riktats mot bolagets säkerhetsarbete är orsaken.

Beskedet att Christopher Eckerberg entledigas från vd-tjänsten lämnades av Vattenfall som i ett pressmeddelande skriver att Eva Halldén tar över uppdraget från och med den 1 april. Hon har tidigare varit vd både för Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk. Närmast har Eva Halldén jobbat med att genomföra program Ringfors samt BA Generations förbättringsarbete.

Eva Halldén säger i en kommentar att hon ser fram emot att leda SKB:s verksamhet.

"SKB är mycket viktig för den svenska kärnkraften och det är ett väldigt intressant och spännande bolag med mycket bred verksamhet", säger hon.

Så sent som i december riktade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, skarp kritik mot SKB:s säkerhetsarbete vid främst anläggningarna Forsmark. Enligt myndigheten som intervjuat personalen visade ledningen brist på både lyhördhet och engagemang. I pressmeddelandet nämns dock ingenting om SSM:s kritik har något samband med att vd:n nu får gå.

"Under Christopher Eckerbergs ledning har SKB tagit avgörande steg mot att bi en framgångsrik driftsorganisation. I juni förra året tillstyrkte SSM SKB:s ansökan om ett slutförvar i Forsmark, vilket var en smått historiks händelse, säger Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation på Vattenfall och styrelseordförande i SKB, till Upsala Nya tidning.

Enligt Torbjörn Wahlborg kommer Christopher Eckerberg att få andra arbetsuppgifter inom SKB. I sina nya roller kommer han också att rapportera direkt till styrelsens ordförande.

I sin roll som vd har Christopher Eckerberg varit högsta chef för SKB:s personal i Oskarshamns kommun. Så sent som den 17 mars besökte han Äspölaboratoriet då han ledde forskningsminister Helene Hellmark Knutssons (S) guidade rundtur.

Eckerberg kunde under besöket meddela att SKB:s ansökan om slutförvaret kommer tas upp av mark-och miljödomstolen till hösten.

Christopher Eckerberg tillträde sin befattning som vd för SKB 2012 då han tog över efter Claes Thegerström som varit vd under en lång följd av år.

OT sökte under onsdagen fackliga företrädare vid SKB i Oskarshamn, men ingen av dem vi lyckades nå ville ge några kommentarer till vd-bytet.