Planeringstid försvinner

Oskarshamn Artikeln publicerades

Förskollärare och fritidspedagoger känner sig överkörda av Oskarshamns kommun. Det finns en uppgivenhet och oro över att planeringstid försvinner.

På måndagen strandade förhandlingen mellan kommunen och facken. Den slutade i oenighet och nu är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Parterna har tidigare haft ett kollektivavtal utöver det centrala avtalet som styrt personalens planeringstid och förtroendearbetstid.

– Vi var besvikna och kände oss överkörda. Det fanns egentligen inte någon dialog, säger Anders Tideman, ordförande i Lärarförbundet.

– Det finns en stor oro och frustration bland förskollärare och fritidspedagoger, säger Lotta Kodelja, vice ordförande i Lärarförbundet.

  Förskollärare jobbar på förskolor med barn från noll–fem år eller i skolans förskoleklass. Fritidspedagoger jobbar i förskoleklass och på skolorna. De får nu färre planeringstimmar i veckan och ska även ha en gemensam planeringstid vid slutet av arbetsdagen varje måndag.

  – Vi har fått in långa listor från personal där de listar uppgifter och frågande undrar när de ska göra dem. Det är alltifrån föräldramöten till föräldrasamtal. De vet inte hur de ska lösa det, säger Lotta Kodelja.

  – Kommunen har svarat att man nu ska jobba på ett annat sätt men man berättar inte hur. Vi sätter oss också emot att de som börjar klockan 7.30 ska avsluta arbetsdagen med pedagogisk planering tio timmar senare. Vi tror inte att det här ger högre kvalitet och effektivitet, säger Anders Tideman.

  Men det tror Oskarshamns kommun, som också menar att finns tid till de arbetsuppgifter som inte görs i barngruppen.

  – Nu strukturerar vi mer och genom detta vill vi ge tyngd åt utvecklingsarbete. Det är inte något ensamarbete utan vi vill betona teamet. Med en gemensam planeringsdag så kan man jobba över gränserna. Men rektor eller områdeschef kan också ge mer tid till planering, säger förvaltningschef Eva Lundin.

  Fast inom förskolan, inte minst, tror personalen att förändringarna leder till mer ensamarbete på dagtid och facket har farhågor om att det redan stigande sjuktalet kommer att bli ännu högre.

  – Men de skjuter undan den frågan och de har över huvud taget inte lyssnat på folk i organisationen. De har valt den här dåliga modellen, då får de ta ansvar för den också, säger Anders Tideman.