Pensionärer om enkätsvar: ”Synd att ingen vill skapa fler träffpunkter”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Marianne Andersson och Rolf Aldebert synar partiernas svar på de frågor som nio olika pensionärsorganisationerna  lämnade in till partierna.
Foto: Johan Winsell
Marianne Andersson och Rolf Aldebert synar partiernas svar på de frågor som nio olika pensionärsorganisationerna lämnade in till partierna.

I somras ställde nio pensionärsföreningar i Oskarshamns kommun fyra konkreta frågor till samtliga åtta partier i kommunfullmäktige. Nu har pensionärerna fått svar från samtliga. ”Vissa svar kan vi vara nöjda med, andra inte”.

Rolf Aldebert och Marianne Andersson från PRO presenterade på tisdagen svaren från de politiska partierna. Det de bland annat konstaterar är att långt ifrån alla följt uppmaningen att svara med ja eller nej på frågorna.

– Det är bara Miljöpartiet som svarat så. De övriga har svarat mer eller mindre kort. I en del fall handlar det om riktiga politikersvar som är lite svårtolkade, säger Rolf Aldebert.

En av frågorna som ställdes var om alla politiker i socialnämnden borde tillbringa minst en arbetsdag ute i omsorgerna. Här har alla mer eller mindre valt att svara ja, vilket välkomnas av pensionärerna.

– Det är bra att de vill att politikerna ska vara ute i verksamheterna. Att de kommer ut och ser hur det är i verkligheten är väldigt viktigt, säger Rolf Aldebert.

Pensionärsorganisationerna undrade även om politikerna är beredda att se till så att behovet av utbildad personal med rimliga arbetsvillkor blir helt tillgodosett.

Av svaren framgår att att alla har en vilja att uppfylla detta, men alla är inte beredda att ge konkreta vallöften.

Träffpunkterna anses vara viktiga av pensionärsorganisationerna. En av frågeställningarna handlade också om träffpunkterna och hur partierna ser på de som finns och om de vill utöka antalet.

– De flesta vill så vakt om träffpunkterna. Men tyvärr är det inga som direkt uttrycker att de vill utöka med nya. Det är synd att ingen vill skapa fler träffpunkter. Det finns orter som inte har några träffpunkter idag och där det hade behövts, säger Rolf Aldebert.

Följande pensionärsföreningar stod bakom frågeformuläret till partierna:SPF Oskarshamn, SPF Kristdala-Misterhult, SPF Bockara, RPG Oskarshamn, SKPF Oskarshamn, PRO Oskarshamn, PRO Påskallavik, PRO Kristdala och PRO Misterhult.