”Ovanligt att man flyttar på mobbad elev”

Oskarshamn Artikeln publicerades

Förvaltningschefen Matz Ingvarsson ger i dag skolledningen sitt stöd för beslutet att låta en mobbad elev sluta. ”Skolledningen har inte varit passiv”, säger han.

– Det har aldrig varit tal om att någon elev ska flyttas. Det är vårdnadshavaren som meddelat sin avsikt att begära ledighet för eleven resten av terminen, säger områdeschefen med ansvar för skolan som den mobbade eleven går i.

Områdeschefen berättar också att skolan vidtagit åtgärder. Både lärare och rektor har haft dialog med alla inblandade, både den mobbade eleven, mobbarna och deras respektive vårdnadshavare. Områdeschefen tycker att det som hänt är både tråkigt och beklagligt:
– Eleven är jättevälkommen till skolan. Vår bedömning är att eleven kan känna sig trygg på skolan, säger områdeschefen.

Bildningsförvaltningens chef, Matz Ingvarsson, konstaterar att skolan och den elev som mobbats och kränkts och elevens familj har olika uppfattning om?elevens trygghet på ­skolan.
– I det här fallet tycker vi olika. Men med den information jag fått har skolan arbetat på rätt sätt med det?här fallet. Planen som finns mot mobbning har använts och följts. Så skolledningen har inte varit passiv, säger han i en kommentar.
Matz Ingvarsson är en erfaren skolledare. Det här är inte det första mobbningsfallet han stött på under sina 35 år i skolans värld. Men det här avviker på en punkt från de flesta andra fall.
– Det är extremt ovanligt att man flyttar på en ­mobbad?elev. När det händer är det oftast på för­äldrarnas initiativ, säger han.