Oro kring hur dricksvatten påverkas

Kristdala ,

Artikeln publicerades 19 september 2017.

Länsstyrelsen tar upp en del brister i ett granskningsyttrande för detaljplanen för Malghult med flera fastigheter i Kristdala. Planen syftar till att möjliggöra för byggnationer vid företaget Pod. Länsstyrelsen hänvisar till att allt yt-och grundvatten som berör det aktuella området ska beskrivas i planen. Länsstyrelsen har även synpunkter på att dagvattenhanteringen och Malghultagölen som redan i dag är förorenad. Enligt länsstyrelsen finns det risk för att föroreningarna kan ta sig vidare till dricksvattentäkten Hummeln.