OKG har hittat brister - men inte åtgärdat dem

Oskarshamn Artikeln publicerades

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har beslutat om nya villkor för O3, eftersom OKG fortfarande inte har lyckats få sitt åldershanteringsprogram att fungera i verksamheten.

Redan 2015 skrev vi om att OKG hade ett åldershanteringsprogram, men att Strålsäkerhetsmyndigheten var kritisk till att ingen av medarbetarna kände till programmet. Det ska finnas för att upprätthålla säkerheten på åldrande kärnkraftsreaktorer och deras byggnadsdelar, system och komponenter. I våras gjorde myndigheten en ny inspektion.

– Inspektionen visade att OKG inte samordnar verksamheten på ett bra sätt. De har identifierat avvikelser när det gäller hantering av åldersmekanismer men bara i begränsad utsträckning börjat vidta åtgärder för att komma till rätta med problemen. OKG har inte heller implementerat programmet så som vi tidigare förelagt dem att göra, säger Michael Knochenhauer, avdelningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Därför har man nu fattat beslutet om nya tillståndsvillkor för O3. De ska uppfyllas i två steg, det första innan 31 januari nästa år och det andra inom ett år efter det. Tidigare har myndigheten utfärdat tre förelägganden för att programmet ska införas fullt ut. Nu måste det göras för att driftstillståndet ska fortsätta gälla.

    – Tidigare har ärendet bestått av att vi skulle initiera programmet och utforma hur det skulle se ut. Nu har vi det på plats och ska implementera det, så egentligen handlar det om att fortsätta med det vi har börjat på, säger Johan Dasht, vd för OKG.