Ny p-plats vid tekniska kontoret

Oskarshamn Artikeln publicerades

EB Real Estate AB får anordna en ny p-plats vid tekniska kontoret med 24 platser.

P-platsen avviker från gällande detaljplan då placeringen sker på område som är avsett för naturändamål.

Den nya p-platsen hamnar mellan den redan befintliga och den gång- och cykelväg som går längs Södra Fabriksgatan.