Minskad vinst för Rederi Gotland

Oskarshamn/Visby Artikeln publicerades

Rederi Gotland AB redovisar ett resultat på 304 miljoner kronor för årets första åtta månader. Det kan jämföras med resultatet för samma period förra året som uppgick till 382 miljoner kronor. Koncernens rörelseresultat uppgick till 327 miljoner kronor. Förra året redovisades ett resultat på 374 miljoner kronor. I rederiet ingår bland andra de helägda dotterbolagen Destination Gotland AB och Gotland Tankers AB.