Man begär ersättning för häktning

Oskarshamn Artikeln publicerades

En man från Oskarshamn begär nu ersättning av justitiekanslern, JK. Mannen anhölls den 15 november förra året misstänkt för grov misshandel. Han häktades några dagar senare och frigavs den 15 december. Mannen hänvisar via sitt juridiska ombud att han begär ersättning enligt justitiekanslerns praxis för personer som frihetsberövats och sedan släppts.