Länsstyrelsen informerar - Brandskydd vid jordbruksarbete

Oskarshamn Artikeln publicerades
Bild från en brand i Vedby 2009.
Foto: Mats Holmertz
Bild från en brand i Vedby 2009.

Länsstyrelsen har tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerat information om brandsäkerhet vid skördearbete.

”För att begränsa riskerna kopplat till skördearbete på mark med hög brandrisk under särskilt torra förhållanden, är det av stor vikt att arbetet genomförs med god planering och försiktighet.”

På länsstyrelsens hemsida kan man bland annat läsa att det är viktigt att utrusta sin maskin med brandsläckare och att ha ytterligare vatten tillgängligt i exempelvis gödseltunnor. Det står även att man måste förbereda sig för att kunna få hjälp vid släckning.

”Säkerställ att tillfartsvägar är framkomliga inför eventuell släckinsats.”

”Säkerställ möjlighet till kommunikation, som mobiltelefon med laddat batteri, för att snabbt kunna be om hjälp eller larma 112 om behov uppstår.”

En komplett lista av åtgärder man bör ta vid brandskydd i och med jordbruksarbete finns att läsa på länsstyrelsens hemsida.