Klart med pengar till hamnsaneringen

Oskarshamn Artikeln publicerades

Oskarshamns kommun har nu fått klara besked om att de får pengar av Naturvårdsverket till hamnsaneringen.

– Nu har ett viktigt steg tagits för en renare Östersjö. Naturvårdsverket har meddelat Oskarshamns kommun och länsstyrelsen i Kalmar län att finansieringen av saneringen av hamnbassängen i Oskarshamn är säkrad, säger länsrådet Anne-Lie Fiskesjö.
– Naturvårdsverket kommer under våren att fatta beslut som gör att projektet kan starta under år 2013.
Det är i så fall etapp ett med muddring i Månskensviken som startar inför bygget av en ny färjeterminal.
– En ganska okontroversiell del av projektet, säger länsstyrelsens miljöexpert Tommy Hammar.
– Den ger stora miljöeffekter eftersom den ligger i yttre delen av hamnen därifrån det läcker ut som mest till Östersjön.
De 30 000 kubikmeter muddermassor som då frigörs hamnar troligen på Storskogens deponi.