Klagomål på ogräs

Vånevik Artikeln publicerades

Den vall som iordningställts i Vånevik efter ett grävningsarbete för vatten-och avlopp växer igen med ogräs.

Det anser företrädare för Våneviks samfällighetsförening som skrivit till tekniska kontoret och klagat. Enligt brevskrivaren lovade kommunen att ängsblommor skulle planteras på vallen, men nu växer där mest tistlar och annat ogräs. Enligt ett svar från tekniska kontoret har området såtts med ängsblommor och några ytterligare åtgärder är inte aktuella.