IVA blir kvar men antalet platser minskar

Oskarshamn Artikeln publicerades

Intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Oskarshamns sjukhus blir kvar. Men antalet platser minskas från fyra till två och respiratorvårdande patienter kommer när förändringen är genomförd att vårdas i Kalmar eller Västervik.

Det beskedet gavs på onsdagen vid en pressträff på Oskarshamns sjukhus där sjukhuschefen Birgitta Hjalmarsson tillsammans med hälso-och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist presenterade utredningen om intensivvårdsavdelningens framtid.

– Vi har landat i ett förslag som med vissa förändringar ska trygga vården för medicinpatienterna i Oskarshamn. Vi skapar en ny övervakningsenhet, en intermediär enhet, med två vårdplatser, sa Birgitta Hjalmarsson.

LÄS MER:

Sjukhuschefen Birgitta Hjalmarsson och hälso-och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist under presentationen av utredningen om IVA.
Foto: Roger Carlsson
Sjukhuschefen Birgitta Hjalmarsson och hälso-och sjukvårdsdirektören Johan Rosenqvist under presentationen av utredningen om IVA.

Hon hänvisade till att förändringen innebär att den nya enheten även i fortsättningen kommer att ta emot patienter med behov av övervakning.

– Patienter som är i behov av respiratorvård kommer att få vård i antingen Kalmar eller Västervik, konstaterade sjukhuschefen.

Under pressträffen på sjukhuset medverkade  alla verksamhetschefer och några andra läkare.
Foto: Roger Carlsson
Under pressträffen på sjukhuset medverkade alla verksamhetschefer och några andra läkare.

Utredningen som genomförts i samarbete med sjukhusets verksamhetschefer har sin bakgrund i att beläggningen vid IVA minskat kraftigt under de senaste åren. Sjukhuset har dessutom haft stora svårigheter att bemanna avdelningen. Framförallt har man svårt att hitta sjuksköterskor med specialistutbildning.

- I nuläget är mer än hälften av tjänsterna bemannade av personal från olika vårdbolag. Det skapar svårigheter med kontinuiteten på avdelningen och innebär risker ur ett patientsäkerhetsperspektiv, sa Birgitta Hjalmarsson.

Intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Oskarshamns sjukhus blir kvar. Men antalet platser minskas från fyra till två och respiratorvårdande patienter kommer inte vårdas i Oskarshamn.
Foto: Roger Carlsson
Intensivvårdsavdelningen, IVA, vid Oskarshamns sjukhus blir kvar. Men antalet platser minskas från fyra till två och respiratorvårdande patienter kommer inte vårdas i Oskarshamn.

Utredningen visade också att kostnaderna för hyrpersonal på IVA ökat kraftigt de senaste åren. För 2018 var kostnaden 6.3 miljoner och för 2019 beräknas den bli 10 miljoner kronor.

Den politiska majoriteten i Region Kalmar län representerades under pressträffen av regionråden Anders Henriksson (S), Christer Jonsson (C) och Pierre Edström (L) som alla förklarade att de ställde sig bakom utredningen som nu ska börja behandlas politiskt.

– Alla som deltagit i utredningen är eniga om att det behöver göras en verksamhetsförändring av intensivvården. Förslaget är genomarbetat och har en stark förankring, sa regionstyrelsens ordförande, Anders Henriksson.

Christer Jonsson och Pierre Edström hänvisade till att man ställt flera frågor till verksamhetsledningen. Frågorna har handlat om vilka patientgrupper som berörs, hur övrig vård påverkas och vilken beredskap som finns för att ta emot nya patienter från mellanlänet till Kalmar och Västervik.

– Vi har fått betryggande svar. Egentligen är det ytterst få patienter som berörs av förändringen. Redan i dag skickas de flesta patienter med behov av intensivvård från mellanlänet till Västervik eller Kalmar. De få patienter som blir kvar kommer bli väl omhändertagna, sa Pierre Edström.

Christer Jonsson betonade att förändringen inte ska påverka sjukhusets negativt.

– Vår ambition och vilja är att Oskarshamns sjukhus även framöver ska tillföra de bästa sjukhusen i Sverige, sa han.

Sjukhusets verksamhetschefer var på plats under pressträffen och de utryckte sig överlag positivt över det utredningen kommit fram till.

– Jag har nyligen tillträtt tjänsten, men jag känner att det är en väl genomarbetad utredning som inte ska behöva få några negativa konsekvenser får vår verksamhet, sa till Antoni Mohlin, verksamhetschef vid ortopedkliniken.

Utredningen blir nu föremål för politiska diskussioner inom Region Kalmar län. Ett definitivt beslut fattas av regionfullmäktige den 31 januari. Förändringen, som enligt både politiker och tjänstemän, inte ska föra med sig några nedskärningar, ska börjas genomföras successivt under året.

Förslaget om att förändra IVA  presenterades vid en presskonferens på Oskarshamns sjukhus.
Foto: Roger Carlsson
Förslaget om att förändra IVA presenterades vid en presskonferens på Oskarshamns sjukhus.
Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Barometern Oskarshamns-Tidningen och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.