Gotlandsfärjan ska drivas med biogas

Oskarshamn Artikeln publicerades

Gotlandstrafiken planerar att börja använda mer biogas som drivmedel. Det är bra för miljön och kan också öka produktionen av biogas i Kalmar län.

Anders Åkesson, riksdagsledamot Kalmar län, Anders Johansson, Mönsterås, Ingemar Einarsson, Kalmar, Lars Thomsson, Region Gotland, Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby och Magnus Larsson, Oskarshamn, är glada över Destination Gotlands beslut.
Foto: Karin Lagerström
Anders Åkesson, riksdagsledamot Kalmar län, Anders Johansson, Mönsterås, Ingemar Einarsson, Kalmar, Lars Thomsson, Region Gotland, Ingela Nilsson Nachtweij, Vimmerby och Magnus Larsson, Oskarshamn, är glada över Destination Gotlands beslut.

Destination Gotlands nya fartyg som beräknas var färdigt att tas i drift inom ett år ska drivas på naturgas, vilket är mer miljövänligt än de fossila bränslen som används i dagens fartyg.

Men företaget ska också blanda i 5 procent biogas i naturgasen och på sikt kan det bli ännu mer. Destination Gotland beskriver satsningen som ett steg mot att framtidssäkra färjetrafiken.

Det här bäddar för att biogasproducenterna i Kalmar län och på Gotland ska kunna öka produktionen av biogas.

År 2027 inleds en ny upphandlingsperiod och då kommer det att ställas tuffa krav på företagen.

Till år 2030 ska transportsektorn också ha reducerat utsläppen av koldioxid med 75 procent.

Lokala centerpartister är nöja med Destination Gotlands beslut och jämför med Kalmar läns trafik, KLT. Numera drivs KLT:s bussar med biogas och det tack vare politiska påtryckningar och beslut. Därför är politikerna glada över att även det privata företaget Destination Gotland har valt att satsa på biogas i de nya fartygen.

– Det är roligt att Gotlandstrafiken gör det här redan nu. Det är också viktigt att det finns en politisk lokal vilja, säger Anders Åkesson, riksdagsledamot (C).

– Det här är ett viktigt steg, vi är en skärgårdskommun och även skärgårdstrafiken kan använda biogas, säger Magnus Larsson (C), kommunpolitiker i Oskarshamn.