Frågan om Vånevik splittrar majoriteten

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto:Roger Carlsson

Vånevik kommer inte att exploateras de närmaste åren. Den politiska majoriteten är inte enig om områdets framtid och skjuter beslutet på framtiden.

Nyheten presenteras i ett gemensamt pressmeddelande efter kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde på tisdagen. Det är undertecknat av de ledande företrädarna för majoritetens partier, Peter Wretlund (S), Lena Granath (V), Tommy Skoog (C), Anna Lingman (MP) samt Gunnar Westling (MP).

”I dag har kommunstyrelsens arbetsutskott behandlat investeringar för de kommande åren. I samband med ärendet presenterade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet ett förslag om att exploateringen av Vånevik inte genomförs under innevarande mandatperiod.”

I pressmeddelandet framgår att frågan om Våneviks framtid är ett känsligt kapitel. Den har också stött på protester från olika håll, bland annat från Våneviksgruppen, och nu väljer politikerna i majoriteten att skjuta beslutet på framtiden:

”Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet gick in i ett samarbete efter valet 2014 för att ta ansvar och tillsammans styra Oskarshamns kommun. I frågan om exploatering av Våenvik är vi dock inte eniga. Frågan om en eventuell exploatering av Vånevik får behandlas på nytt under nästa mandatperiod av ett nytt kommunfullmäktige. Det innebär att frågan tidigast kan tas upp i investeringsbudgeten 2020”, står det i pressmeddelandet.