Fortsatt brist på arbetskraft

Oskarshamn Artikeln publicerades
Arbetsmarknadsanalytiker Valdete Hashani visade att det fortfarande råder stor brist på många yrkesgrupper.
Foto:Roger Carlsson
Arbetsmarknadsanalytiker Valdete Hashani visade att det fortfarande råder stor brist på många yrkesgrupper.

Bristen på arbetskraft lär bestå samtidigt som arbetslösheten inte kommer att förändras i någon större omfattning.

Det var några av budskapen som fördes fram när Arbetsförmedlingen på tisdagen presenterade arbetsmarknadsprognosen i Kalmar län för 2017 och 2018.

Presentationen av arbetsmarknadsläget ägde rum på Oskarshamns sjukhus där även representanter från landstinget deltog.

– Vi ser att tillväxten kommer fortsätta. Många företag har svårt att rekrytera och inom många områden råder det brist på arbetskraft samtidigt som arbetslösheten är förhållandevis hög, konstaterade arbetsmarknadsanalytikern Valdete Hashani.

Hon tecknade en på flera sätt mycket ljus bild av läget. Den globala tillväxten fortsätter, världsekonomin fortsätter växa och det råder en helt annan optimism än vad det gjorde för några år sedan.

– Även i vårt län går det väldigt bra för många företag. Men precis som inom den offentliga sektorn så upplever många att de har svårt att hitta kompetent arbetskraft, sa Valdete Hashani.

Arbetsförmedlingen har sökt svar på vilka konsekvenser rekryteringsproblemen får för de berörda arbetsgivarna.

– Inom det offentliga kan leda till kvalitetsförsämringar medan företag inom den privata sektorn ofta tvingas tacka nej till ordrar, vilket i sin tur är negativt eftersom det påverkar tillväxten, fortsatte hon.

Trots att det råder högkonjunktur och många arbetsgivare söker personal så är arbetslösheten fortsatt hög i Kalmar län, 8,3 procent. Det förklaras med att länet tagit emot många nyanlända och att många i den här gruppen har svårt att komma i sysselsättning.

Förutom utrikesfödda är arbetslösheten hög bland de som saknar gymnasial utbildning och i gruppen arbetssökande 55 till 64 år.

– Bland arbetssökande med utbildning är arbetslösheten nästintill obefintlig, sa Valdete Hashani.

Från arbetsförmedlingens sida uttrycket man också stora förhoppningar om att exempelvis samtliga 84 som får lämna OKG kommer hitta nya jobb.

Valdete Hashani pekade på vilka yrkesgrupper det rådet brist på. Inom sjukvården handlar det främst om sjuksköteskor, läkare och barnmorskor. Skolan upplever också alltjämt en brist på lärare inom alla undervisningsnivåer. Inom den privata sektorn har bland annat byggsektorn och restaurangbranschen svårt att rekrytera.

Fakta

Prognosen för Kalmar län

Arbetsmarknadsprognosen genomförs två gånger per år. Totalt ingick cirka 440 privata arbetsgivare och 110 offentliga arbetsgivare. Prognosens syfte är att följa efterfrågeutvecklingen, kapacitetsutnyttjandet, sysselsättningsutvecklingen och kartlägga arbetsgivarnas rekryteringsbehov.

Visa mer...