Försvaret menar att 36-åringen fångades i fälla

Jönköping Artikeln publicerades

Var rekonstruktionen en fälla, gillrad för att sätta dit 36-åringen?

Kanske inte avsiktligt, men resultatet blev så, menar försvarsadvokaten i sin slutplädering.

Åklagaren å sin sida menar att 36-åringen tog strypgrepp på den döende 50-åringen.

Det var i garaget på den då 36-årige mannens fastighet på en ort väster om Oskarshamn som han blev attackerad av sin 50-årige affärspartner. Han försvarade sig med en slägghammare och 50-åringen dog. Det har varit 36-åringens berättelse från början och den valde tingsrätten och sedermera också åklagaren att tro på. Frågan i hovrätten är om han sedan tog strypgrepp på den döende 50-åringen eller om han råkade snubbla och trampa på hans hals.

Åklagare Patrick Sonevang menar i sin slutplädering att det, trots att rättsläkaren inte kunde utesluta att det gick till så som 36-åringen säger, är ställt utom tvivel att det var en grov misshandel som orsakade skadorna på halsen. Orsaken är att skadorna kommer från två håll, precis som när någon tar ett grepp om halsen och trycker till.

Försvaret å sin sida menar att rättsläkarens utlåtande inte utesluter 36-åringens version och att det i sig borde räcka för rimligt tvivel. Men i sin slutplädering pekar advokat Torgny Palm också på att åklagaren säger att 36-åringens version är ”senkommen och svårbegriplig”. Försvaret har försökt bevisa att 36-åringen är den typ av människa som inte berättar saker om han inte får en direkt fråga. På det viset blev den rekonstruktion som 36-åringen gjorde med polisen en fälla, enligt försvarsadvokaten. Han fick nämligen inte information om halsskadorna innan och har sagt att han inte förstod att han skulle beskriva något annat än var de inblandade var placerade. De detaljer han ändå har gett har han gett på direkt fråga, menar försvaret. I slutet av rekonstruktionen fick han frågan om han mindes något mer och det svarade han nej på. När han greps i en polisbuss på fastigheten några minuter senare blev han informerad av polisens utredare att rättsläkaren hittat skador på halsen på offret. Först då berättade 36-åringen att han hade snubblat, men att hans minnesbilder av allt efter själva slagen var otydliga.

“Jag vet jag har sagt nån gång att det var oklart när jag sprang in och ut här några gånger om jag... snubblar ena gången eller nån gång det är vad jag kan komma ihåg när jag var, såg det i dag, jag snubblade på XX (offrets namn, reds anm.) en gång där”, sa 36-åringen också i förhöret.

Åklagaren förnekade i hovrätten att rekonstruktionen skulle ha varit en fälla. Polis och åklagare har gjort avvägningar av vilken information som lämnats och när den har lämnats till 36-åringen. Hovrätten har nu att bedöma om det var en korrekt avvägning, menade Patrick Sonevang under förhandlingen.

– Jag tror inte heller att det var avsiktligt, men det blev resultatet, svarade Torgny Palm då.

36-åringen har under de här dagarna i hovrätten berättat att tiden mellan tingsrättens dom och hovrättsförhandlingen har varit jobbig. Efteråt sa han att det var skönt att det var över. Nu återstår tre veckors väntan innan hovrätten meddelar sin dom.