"För dyrt att göra som i Norge”

Kalmar län Artikeln publicerades
Johan Persson (S).
Johan Persson (S).

Johan Persson ser både fördelar och nackdelar med den norska modellen. Men att kopiera den rakt av skulle bli väldigt dyrt.

Kalmars kommunalråd Johan Persson (S) var ordförande för den parlamentariska landsbygdskommittén som lämnat 75 förslag för Sveriges landsbygder.

Ett av förslagen är lägre arbetsgivaravgifter i 23 riktigt glesbefolkade kommuner, de allra flesta belägna i Norrland.

– Vi gjorde en utvärdering av vad som hänt på 30–40 år och generella åtgärder räcker inte för de riktigt glesbefolkade kommunerna, säger Johan Persson

Men i övrigt ser han flera brister i det norska systemet. Där kan en kommun som har vattenkraft bli väldigt rik medan grannkommunen som inte har det bli väldigt fattig. I Sverige finns i stället det kommunala utjämningssystemet som ser till att landets resurser fördelas någorlunda rättvist.

Att införa det norska systemet rakt av i Sverige skulle bli kostsamt.

– Skulle vi översätta norska modellen till Sverige skulle det kosta lika mycket som försvaret, säger Johan Persson.

Men landsbygdskommittén har också tagit intryck av Norge. Ett förslag är att läkare och sjuksköterskor som väljer att arbeta i glesbygden ska få studielånen avskrivna efter fem år.

– I Norge fanns en debatt om att de skulle flytta efter fem år, men de är som alla andra människor, de rotar sig och många blir kvar, säger Johan Persson.

Flera av de 75 förslagen har regeringen gått vidare med och man var noga med att jämka inom kommittén redan från början.

Johan Persson är hoppfull för landsbygdens utveckling.

– Landsbygdsfrågorna har ett annat fokus nu än tidigare. Insikten om vikten av att hålla ihop landet och att hela Sverige ska leva har kommit de senaste åren. Valresultatet i USA blev en ögonöppnare för många i Stockholm, det var inte etablissemanget som röstade på Donald Trump, säger Johan Persson.

Han vill inte peka ut någon fråga av de 75 som den viktigaste, i stället är det helheten han vill lägga fokus på.

– Mycket har varit för stuprörsinriktat i landsbygdspolitiken och brandkårsutryckningar gör ingen skillnad. Man måste ta ett samlat grepp. Statlig närvaro är viktigt, även på landsbygden ska man kunna veta att polisen kommer om något händer.