Flygplatsen avvecklas i höst

Oskarshamn Artikeln publicerades
Foto:Daniel Svensson

Det är snart färdigfluget till och från Oskarshamns flygplats. Kommunstyrelsen föreslår att all flygverksamhet avvecklas senast till årsskiftet. Ett definitivt beslut fattas av fullmäktige.

Beslutsunderlaget för en avveckling av flygplatsen dök upp på kommunstyrelsens bord under tisdagens sammanträde. Ärendet hade, som brukligt är, inte beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Att frågan kom upp nu berodde på att Oskarshamns Utvecklings AB, som driver och förvaltar flygplatsen, går med kraftiga underskott på cirka en miljon om året.

Enligt kommundirektör Rolf Persson och utvecklingschef Lars Ljung kommer också kommunen att bli tvungen att gå in med nya ägartillskott under nästa år.

  – Det handlar om årliga underskott på en miljon kronor. Nästa år är också kapitalet slut och då måste kommunen gå in med mer pengar om man ska fortsätta, säger Lars Ljung.

  Oskarshamns flygplats stängdes för kommersiellt flyg i maj 2014. Då upphörde också de dagliga flygturerna till och från Stockholm.

  Sedan dess har flygplatsen använts av enskilda piloter, flygklubbar och militären. Även frivilliga flygkåren brukar öva i Oskarshamn. Se sent som för ett par veckor sedan genomfördes en storövning med ett tiotal piloter från hela Kalmar län.

  Redan när flygplatsen upphörde som kommersiell flygplats var besvikelsen stor bland de flygintresserade i Oskarshamn. Efter kommunstyrelsens beslut i tisdags är besvikelsen om möjligt ännu större.

  – Det är en katastrof för Oskarshamns kommun. I andra kommuner här i länet gör man precis tvärtom och satsar på sina flygplatser. Västervik har till exempel förlängt sin bana och i Kalmar sker jättestora satsningar. Även på Öland gör man investeringar, men här gör man precis tvärtom, säger Ingemar Thörnström i Oskarshamns flygklubb.

  Han har själv flugit sedan slutet av 1960-talet tycker att kommunen gör helt fel som avvecklar flygplatsen.

  – Med tanke på hur det ser ut med övriga kommunikationer borde man ha valt en motsatt väg och satsat på flyget, säger han.

  Kommunstyrelsen var inte helt enig i beslutet att säga ja till förslaget om en avveckling. Medan S, V, C, SD, och M yrkade bifall ville KD och L att förslaget skulle återremitteras för ytterligare utredning.

  Senare i höst väntas kommunfullmäktige fatta ett definitivt beslut om flygplatsen.

  Vad flygplatsområdet som upptar en yta på 93 hektar ska användas till i framtiden är ovisst. Det förs diskussioner med bland annat ett holländskt bolag som planerar för en stor tomatodling i Sverige. Även andra odlingar i växthusanläggningar kan bli aktuella.