Film från OT-fotografernas utställning

Se en film från OT-fotografernas utställning Vi är Oskarshamn.

Oskarshamn