Ett steg närmare ny handelsplats

Oskarshamn Artikeln publicerades

Nu kan undersökningen av hur mycket gifter det finns i marken vid tekniska kontoret börja. 705 000 kronor har avsatts till det.

För att skynda på processen beslutade kommunstyrelsen på tisdagen att finansiera den fördjupade undersökningen med pengar från det egna kontot för exploatering. Förslaget var annars att frågan först skulle tas upp i kommunfullmäktige i april och då finansieras med pengar från kontot för oförutsedda utgifter.
– På det här sättet vinner man tid och kan sätta igång omgående, säger kommunsekreterare Per Nygren.
Markundersökningen omfattar även de intilliggande fastigheterna och ger svar på hur mycket av den förorenade marken som ska saneras för att man ska klara de gränsvärden som finns för handel- och kontorsområden.