Det kan bli två nya reaktorer

Oskarshamn
Foto:

Det finns mer än en skolreaktor på agendan. En grupp forskare vill bygga en ny forskningsreaktor och upparbetningsstation i Oskarshamn.

– Oskarshamn är den optimala platsen. I Simpevarp finns redan det använda kärnbränslet. Här finns gott om plats för en forskningsreaktor och en liten återvinningsstation, säger professor Christian Ekberg vid Chalmers i Göteborg som vill göra Oskarshamn till ett nytt europeiskt forskningscentrum för kärnteknik.
I dag upparbetas inte använt kärnbränsle i Sverige. Ändå är Chalmers världsledande på forskning om upparbetning. Christian Ekberg och hans medarbetare vill att en av de tre forskningsreaktorer som EU beslutat ska få byggas inom EU-området ska byggas i Sverige och helst då i Oskarshamn.
Det är fjärde generationens reaktor, en blykyld snabbreaktor, som forskarna vill bygga i Simpevarp.
Forskarna vill upparbeta, eller som de själva uttrycker det, återvinna, små mängder av det använda kärnbränsle som redan finns i Clab och sedan testa bränslet i den nya forskningsreaktorn.
– Våra beräkningar visar att bränslet som finns i Clab i?dag skulle räcka till att köra kärnkraftverk i ytterligare 400 år, säger Christian Ekberg.
Han berättar att arbetsgruppen som bildats för projektet redan för ett år sedan hade de första kontakterna med både Oskarshamns kommun, OKG och SKB om sina planer.
– OKG och Oskarshamn var positivt inställda. SKB var mer tveksamma. Upparbetning ingår inte i deras uppdrag, säger Christian Ekberg.
Han är medveten om att ny kärnteknik och framför allt upparbetning är politiskt laddade frågor. Därför består arbetsgruppen inte enbart av forskare. En av medlemmarna som knutits till gruppen har lång politisk erfarenhet, den före detta finansministern Allan Larsson.